De farao had macht over de zwaartekracht.

De farao Shivinz leefde duizenden jaren vóór de mens Jezus, maar als ingewijde kende hij wel de goddelijke geheimen van materie. Met zijn geheime, goddelijke kennis liet hij een van de eerste piramides bouwen, want hij kon de miljoenen stenen, die voor de bouw ervan nodig waren, precies zo laten maken zoals hij wilde. Verder kon hij de duizenden kilo’s zware stenen gemakkelijk verplaatsen, omdat hij de zwaartekracht kon opheffen. Volkomen gewichtloos liet hij de stenen naar de gewenste plek zweven en plaatsen. Dit zou volgens de huidige stand van de wetenschap absoluut onmogelijk zijn. Maar wetenschappers willen zich nog steeds niet verdiepen in de geestelijke oerkrachten die de werkelijke aard van materie zijn. Daarom is het helemaal niet zo verwonderlijk dat wetenschappers niet begrijpen hoe de piramides werden gebouwd. Hoe de Shivinz die piramidestenen met zijn geheime goddelijke kennis zo exact en goed passend op elkaar kon maken en plaatsen. De animatievideo hieronder geeft een concreet beeld van de manier waarop de farao de piramide bouwde. Natuurlijk kwam er veel meer bij kijken dan hier getoond en wij nu weten, maar het belangrijkste punt is het gewichtloos maken van die enorme blokken steen, want zo werden de stenen van de piramides verplaatst.

De farao beheerste de zwaartekracht en kon zo de stenen verplaatsen.

Ook Jezus liet mensen in Zijn tijd zien dat Hij materie gewichtloos kon maken, Hij beheerste de zwaartekracht. Daarom liet Hij een Romeinse hoofdman in de lucht zweven en heeft Hij meer dan eens op het water gelopen. Om op water te kunnen lopen moest Jezus Zijn eigen lichaam gewichtloos maken. Dit deed hij niet alleen voor de Romeinse hoofdman, maar zelfs voor het hele gezelschap dat er veel plezier aan beleefde. De goddelijke vermogen van Jezus stelden Hem hiertoe in staat. In de Nieuwe Openbaring laat Jezus Zijn schrijfknecht Jakob Lorber schrijven dat er in die tijd Nubiërs waren die ook op het water konden lopen en dat dit voor hun de gewoonste zaak van de wereld was.

Wonderen

De Bijbel vertelt ons vaak dat Jezus tijdens Zijn driejarige predikingstijd veel mensen genas. Lammen, blinden, doven en jichtlijders werden door een enkel woord genezen. Jezus hoefde slechts te willen en de zieke was volkomen genezen. Dergelijke wonderen waren in die tijd sensationeel en nu zijn er nog steeds geen mensen die dit Jezus kunnen nadoen. Jezus liet niet lang voor Zijn eigen kruisiging Lazarus uit de dood opstaan. Deze gebeurtenis was een nog groter en buitengewoon wonder, omdat Lazarus al een paar dagen dood was toen hij werd opgewekt. Veel minder bekend is dat Jezus heel veel mensen uit de dood heeft opgewekt, soms zelfs velen tegelijk.

Heel erg weinig mensen weten dat Jezus ook slechts door te willen meer dan eens woeste en dorre landschappen in vruchtbare grond met vele fruitbomen en nieuwe huizen veranderde. Eén woord en de hele omgeving was veranderd. Hij herstelde kastelen in hun oude glorie, herbouwde huizen met één woord even gemakkelijk als het genezen van zieke mensen. Zo herstelde Jezus ook burchten en daar de Shivinz een ingewijde was, liet hij piramides met zijn goddelijke vermogens bouwen. Op deze wijze werden piramides gebouwd.

Deze voorbeelden tonen aan dat Jezus daadwerkelijk de materie van deze aarde volkomen meester was en volledig Zelf bepaalde wat Hij wilde dat er werd geschapen, genezen of weggehaald, want ook dat gebeurde. In hedendaagse termen zouden we zeggen dat Hij over geheime kennis beschikte, dat Hij alle ‘energieën’ kende, want Hij deed wat Hij wilde met materie, lichaam en ziel. Maar steeds wel met de zuivere bedoeling dat het die mens en de mensheid ten goede kwam en die gebeurtenissen de mensen hielpen Gods ware, belangeloze liefde te leren kennen. Jezus deed vele wonderen, voorspelde vele wetenschappelijke ontwikkelingen, steeds met het doel de mens wakker te schudden en hem te laten beseffen dat het aardse leven in en met materie een hoogstaand doel dient.

Deel Dit Verhaal, Kies Je Platform!

Andere berichten

Door |2023-09-11T11:25:25+02:00januari 28th, 2023|
Ga naar de bovenkant