Home Oeratoom Materie De aarde Het heelal Evolutie De mens Het leven Meer voorspellingen
© Als je iets kopieert, wil je dan naar deze website verwijzen?
Wij mensen zijn bewust van het feit dat we leven, maar we weten niet hoe ons leven is ontstaan. De wetenschap spant zich heel erg in om het ontstaan van het leven te verklaren, maar gaat daarbij voorbij aan de vraag hoe zelfbewustheid is ontstaan. Waar zou dat zelfbewustzijn vandaan zijn gekomen? Als de mens volgens de theorie van Darwin dankzij een of ander evolutionair proces is ontstaan, hoe heeft die mens dat bewustzijn dan verworven? Volgens Darwin is de mens uit dieren voortgekomen, als die al een zelfbewustzijn zouden hebben, rijst natuurlijk de vraag hoe dieren dan zelfbewustzijn hebben gekregen. Het blijkt echter dat er maar weinig dieren van zichzelf bewust zijn. Het aantal dieren dat zichzelf kan herkennen is klein. Veruit de meeste dieren kunnen dat dus niet. Naast de mens zijn er maar weinig diersoorten waarvan bekend is dat zij zich in een spiegel herkennen. De video van een pimpelmees op deze website laat zien dat hij denkt een concurrent in de spiegel te zien. Hij valt die denkbeeldige concurrent voortdurend aan en komt vaak terug om te kijken of die vermeende concurrent al weg is. Een roodborstje zat evenzo uren lang voor de spiegel, blies zijn veren op en probeerde zo indruk te maken op zijn tegenstander. Ook merels en vinken vallen hun spiegelbeeld aan. Hieruit blijkt dat deze vogels, evenals talloze andere dieren kennelijk zichzelf niet in een spiegel kunnen herkennen, ze hebben geen zelfbewustzijn. Althans, als we de spiegelproef als correct testmiddel accepteren.
Wij mensen zijn een zelfbewust bestaan. Ieder mens is zich bewust dat hij bestaat en hier ergens op deze aarde leeft. We voelen dat we leven en we zijn in staat naar ons eigen functioneren te kijken. De mens kan zijn eigen gedrag beoordelen, maar een dier kan dit niet. De luiaard kan zijn gedrag niet veranderen, hoe graag hij misschien sneller zou willen zijn als hij in levensgevaar verkeert. Ook de mier en mestkever doet wat hij moet doen en kan zijn ingegeven aard niet veranderen. Sommige dieren kunnen weliswaar gedresseerd worden, maar hun werkelijke aard verandert nooit. Ieder mens kan echter bewust zijn eigen, door hemzelf ontwikkeld, gedrag observeren en zijn gedrag veranderen, als hij daarvoor kiest en zijn wilskracht gebruikt. Die zelfbewuste vrijheid geeft het unieke van het mens zijn. Een van zichzelf bewust bestaan, kan logischerwijs alleen voortkomen uit een vergelijkbaar zelfbewust bestaan. Maar als een mens uit dode materie zou zijn ontstaan, geëvolueerd, hoe is dan zelfbewustheid, het gevoel dat we leven ooit ontstaan? Hoe zou dat gevoel van “ik voel dat ik leef” gevormd kunnen worden als er geen gevoel in een mineraal, een steen, een stukje DNA of eiwit zit? Het zelfbewustzijn wordt de mens door God gegeven, omdat God Zichzelf bewust is. God, de hemelse Vader, geeft de mens het besef te bestaan. Daarom herkennen wij onszelf in een spiegel en beseffen we dat wij het zijn die in die spiegel kijkt.
ZELFBEWUSTHEID
Site Navigation
© Als je iets kopieert, wil je dan naar deze website verwijzen?
ZELFBEWUSTHEID
Wij mensen zijn bewust van het feit dat we leven, maar we weten niet hoe ons leven is ontstaan. De wetenschap spant zich heel erg in om het ontstaan van het leven te verklaren, maar gaat daarbij voorbij aan de vraag hoe zelfbewustheid is ontstaan. Waar zou dat zelfbewustzijn vandaan zijn gekomen? Als de mens volgens de theorie van Darwin dankzij een of ander evolutionair proces is ontstaan, hoe heeft die mens dat bewustzijn dan verworven? Volgens Darwin is de mens uit dieren  voortgekomen, als die al een zelfbewustzijn zouden hebben, rijst natuurlijk de vraag hoe dieren dan zelfbewustzijn hebben gekregen. Het blijkt echter dat er maar weinig dieren van zichzelf bewust zijn. Het aantal dieren dat zichzelf kan herkennen is klein. Veruit de meeste dieren kunnen dat dus niet. Naast de mens zijn er maar weinig diersoorten waarvan bekend is dat zij zich in een spiegel herkennen. De video van een pimpelmees op deze website laat zien dat hij denkt een concurrent in de spiegel te zien. Hij valt die denkbeeldige concurrent voortdurend aan en komt vaak terug om te kijken of die vermeende concurrent al weg is. Een roodborstje zat evenzo uren lang voor de spiegel, blies zijn veren op en probeerde zo indruk te maken op zijn tegenstander. Ook merels en vinken vallen hun spiegelbeeld aan. Hieruit blijkt dat deze vogels, evenals talloze andere dieren kennelijk zichzelf niet in een spiegel kunnen herkennen, ze hebben geen zelfbewustzijn. Althans, als we de spiegelproef als correct testmiddel accepteren.
Wij mensen zijn een zelfbewust bestaan. Ieder mens is zich bewust dat hij bestaat en hier ergens op deze aarde leeft. We voelen dat we leven en we zijn in staat naar ons eigen functioneren te kijken. De mens kan zijn eigen gedrag beoordelen, maar een dier kan dit niet. De luiaard kan zijn gedrag niet veranderen, hoe graag hij misschien sneller zou willen zijn als hij in levensgevaar verkeert. Ook de mier en mestkever doet wat hij moet doen en kan zijn ingegeven aard niet veranderen. Sommige dieren kunnen weliswaar gedresseerd worden, maar hun werkelijke aard verandert nooit. Ieder mens kan echter bewust zijn eigen, door hemzelf ontwikkeld, gedrag observeren en zijn gedrag veranderen, als hij daarvoor kiest en zijn wilskracht gebruikt. Die zelfbewuste vrijheid geeft het unieke van het mens zijn. Een van zichzelf bewust bestaan, kan logischerwijs alleen voortkomen uit een vergelijkbaar zelfbewust bestaan. Maar als een mens uit dode materie zou zijn ontstaan, geëvolueerd, hoe is dan zelfbewustheid, het gevoel dat we leven ooit ontstaan? Hoe zou dat gevoel van “ik voel dat ik leef” gevormd kunnen worden als er geen gevoel in een mineraal, een steen, een stukje DNA of eiwit zit? Het zelfbewustzijn wordt de mens door God gegeven, omdat God Zichzelf bewust is. God, de hemelse Vader, geeft de mens het besef te bestaan. Daarom herkennen wij onszelf in een spiegel en beseffen we dat wij het zijn die in die spiegel kijkt.
ZELFBEWUST