De mens verspreidt zich over de wereld.

De plaats waar Adam en Eva leefden beschrijft de Heer in de Jakob Lorber boeken van de Nieuwe Openbaring. Deze boeken gaf Jezus door middel van het innerlijk woord aan Jakob Lorber. De Heer beschrijft in die boeken eveneens de schepping van Adam en Eva en de wereld waarin zij iets meer dan 6150 jaar geleden leefden.

Adam en Eva kregen veel kinderen – dus niet alleen Kaïn, Abel en Seth – en zij hadden een heel lang leven. Jezus vertelde Jakob Lorber dat de tegenwoordige mensheid ongeveer 6150 jaar oud is en uit nakomelingen van Adam en Eva bestaat. Een hoogte in de bergen van het huidige Noord India was de plaats waar Adam en Eva leefden. De zondvloed vond ongeveer 4000 jaar geleden plaats en werd door de mens zelf veroorzaakt.

Voor de tijd van Adam en Eva leefden ook mensen en dat waren vooradamieten. Deze mensen stonden dichter bij de dieren en beschikten over een instinctmatige intelligentie dat hen in staat stelde hoogst eenvoudige woningen te bouwen. Een vrij menselijk verstand, zoals dat van de Adamieten, de nakomelingen van Adam en Eva, hadden zij echter niet.

De plaats waar Adam en Eva leefden

Adam en Eva waren geestelijk gezien de ‘eerste mensen’ en zij waren zich van zichzelf bewust. Het gebied, de hof van Eden, waar Adam en Eva leefden was zeer goed verborgen door omringende hoge bergen. In de tijd van Jezus woonden daar nog Indo-joden. Adam en Eva zorgden voor hun eigen onderhoud en leefden geheel zelfstandig zo goed mogelijk volgens Gods orde. God de Vader leerde hen Zijn orde van de liefde, maar iedereen weet dat zij zich lieten verleiden van de “boom” van kennis van goed en kwaad te eten. Dit is beeldspraak en betekent dat zij besloten de wereld te willen leren kennen. Hun vrije beslissing leidde tot hun geestelijke val en de geboorte van Kaïn.

Citaat uit de Nieuwe Openbaring

“Wanneer er dan in de Bijbel staat dat satan in de gedaante van een slang het eerste mensenpaar verleid heeft, dan wil dat eigenlijk zeggen dat het eerste mensenpaar, dat God en Zijn wil goed kende, zich door de bekoorlijkheid van de materiële wereld heeft laten betoveren. De begeerte en de stem van hun gerichte vlees zeiden: ‘Wij willen eens kijken wat er gebeurt als wij in strijd met de welbekende wil van God handelen! Want God Zelf heeft ons vrijheid van handelen gegeven. Wij kunnen daardoor niets aan inzicht verliezen, maar alleen winnen. Want God weet zeker, wat ons door vrij te handelen kan gebeuren, wij weten het echter niet. Laten we daarom slechts één keer naar onze zin handelen, dan zullen wij door ondervinding ook datgene weten wat God nu alleen weet!’ Einde citaat.

Japanners, Chinezen en Egyptenaren

Kaïn kreeg veel kinderen en zijn eerste zoon was Hanoch, niet te verwarren met Henoch, de zoon van Jared. Het volk dat uit Kaïn ontstond leefde in het gebied waar nu de Kaspische zee ligt, ver van de plaats waar Adam en Eva leefden. De nakomelingen van Hanoch vermenigvuldigden zich sterk en zo waren er na enige honderden jaren na de schepping van Adam en Eva vele tienduizenden Hanochieten. Latere nakomelingen van de Hanochieten waren Meduhed en zijn medestanders. Omdat de onderdrukking en uitbuiting door de zoon van Hanoch, dat was Lamech uit de laagte, onvoorstelbaar zwaar was, vluchtten Meduhed en de zijnen naar de eilanden die nu Japan vormen. Zij werden de eerste Japanners. Korte tijd later scheidde zich een kleinere groep van de Hanochieten af en die gingen naar een gebied dat nu in China ligt. Hun nakomelingen zijn de huidige Chinezen. Nog weer later ging er een grote groep Hanochieten van 650 mensen naar het land dat het Zuiden van het huidige Egypte is en grenst aan het Noorden van Soedan. Dat werden de eerste Egyptenaren; de latere Nubiërs zijn daar weer nakomelingen van.

Egypte en Ethiopië

Jakob Lorber beschrijft gedetailleerd het ontstaan van de oude Egyptische cultuur. De zevende herderskoning (de latere farao) was Shivinz en hij is met de wetenschappelijke ontwikkeling van de Egyptenaren gestart. Hij was ook degene die de grote rotstempel, Jabusimbil, liet afbouwen. De tempel waarin achterin op een muur geschreven stond: “IK (God) was, ben en zal zijn”. Zijn twee voorvaderen waren met de bouw van de jabusimbil tempel begonnen. Twee grote beelden van die voorvaderen worden nu de “Memnon” genoemd en bestaan nog steeds. Nog verder naar het Zuiden in Afrika heeft Kaïn zich na zijn verstoting met zijn vrouw en kinderen gevestigd. Waarschijnlijk is dat het huidige Ethiopië, want Kaïn kreeg van God een andere naam: Atheope, de willoze naar Gods wil.

Deel Dit Verhaal, Kies Je Platform!

Andere berichten

Door |2022-01-15T15:32:58+01:00oktober 23rd, 2020|
Ga naar de bovenkant