Voorspellingen door Jakob Lorber.

De vele verschillende wetenschappelijke voorspellingen door Jakob Lorber en gedetailleerde verklaringen van bekende natuurverschijnselen die hij in de Nieuwe Openbaring heeft mogen doorgeven, zijn van zodanige aard dat geen mens zoiets kan hebben bedacht of verzonnen. Daar komt nog bij dat de samenhang van de gegeven verklaringen ongelooflijk consistent is. Alle verhalen passen bij elkaar en openen tegelijk volkomen nieuwe onderzoeksgebieden.

Omdàt Lorber zoveel bijzondere dingen meer dan 100 jaar van te voren volkomen correct voorspelde, is dit een goede reden om aan te nemen dat de verklaringen, die hij in de Nieuwe_Openbaringen over God, over het leven van Jezus Christus, over het heelal, over ons eeuwige leven vóór en na de lichamelijke dood, over allerhande geloofszaken, over de werkelijke evolutie van de mens en de materie, eveneens juist heeft doorgegeven.

Voorbeelden van voorspellingen door Jakob Lorber

De onderstaande buitengewone voorspellingen door Jakob Lorber ontving hij van Jezus Zelf door middel van het innerlijke woord. De Heer sprak met hem, net zoals wij met elkaar kunnen spreken. Het verschil is dat alleen Jakob Lorber Jezus in zichzelf kon horen en dit wordt daarom het innerlijk Woord genoemd. Het is een gave die God de Vader in Jezus Christus aan Lorber heeft gegeven. Iedereen kan met God de Vader contact maken, of met Hem praten. Daar is niets anders voor nodig dan Hem van ganser harte lief hebben en geloven dat Hij echt direct van hart tot hart spreekt. Niemand is te min noch is God onbereikbaar hoog voor ons. Juist als Vader wil Hij er voor ieder mens zijn. Zie ook hemelsbrood nummer 7217, waarin Jezus heel duidelijk over een dagelijks contact met Hem spreekt.

I. Natuurwetenschap

De Heer voorspelde aan Jakob Lorber onder andere dat de mens door middel van de “tong van de bliksem” wereldwijd zou gaan communiceren. Hoe waar is dit nu, maar hoe kon iemand in het jaar 1860 zoiets geloven? Nu is een wereld zonder mobiele telefoons en de sociale media ondenkbaar. Heel de wereld staat op dit moment permanent en nagenoeg momentaan met elkaar in verbinding dankzij elektriciteit.

De profeet Jakob Lorber over tong van de bliksem

De Heer vertelde aan Jakob Lorber al in 1850 over de onverbrekelijke samenhang tussen de kleine en de grote hersenen. Gedetailleerd vertelt hij er over. Pas sinds een aantal jaren ontdekt de wetenschap dat die kleine hersenen een veel grotere rol spelen dat tot nu toe werd gedacht.

Wie kon 160 jaar geleden Jakob Lorber geloven, toen de Heer hem voorspelde dat in de toekomst miljoenen mensen met auto’s, treinen en vliegtuigen zich sneller zouden kunnen voortbewegen dan een vogel ?

Hoe kon Jakob Lorber rond 1860 voorspellen dat er ooit kilometers diep in de aarde geboord zou gaan worden en dat daarbij zeer brandbare gassen vrij zouden komen? Hij schreef toen over dingen die in zijn tijd totaal onmogelijk leken.

Hoe kon Jakob Lorber ruim 170 jaar geleden voorspellen dat metalen robots het werk in fabrieken zouden gaan overnemen?

Voorspellingen

II. Maatschappelijk

In de tijd van Jakob Lorber (1800-1864) had de katholieke kerk nog een zeer grote greep op de wereldse en wetenschappelijke samenleving. Maar tegen de toen heersende kerkelijke opvattingen in schreef hij dat de ontwikkeling van de aarde duizenden miljarden jaren heeft geduurd en dat de aarde nog ouder is dan onze zon. Hoe kon hij dat weten?

III.

Lorber schreef ruim 170 jaar geleden al dat ontbossing tot grote natuurrampen zou leiden. Zo`n gedachte was toen zeer ongeloofwaardig, toch schreef hij dit op. Waarom zou hij zoiets doen, als het in zijn tijd volkomen ondenkbaar was? En Jezus vertelde hem ook, dat als het begerige winstbejag van mensen zich aan de bossen zou gaan vergrijpen, stormachtige natuurrampen en epidemische ziekten (pandemie) de kop op zouden steken.

IV.

Jakob Lorber schrijft in zijn boeken dat het universum uit vele, vele miljarden Melkwegen bestaat. En dat er sterren zijn die vele miljoenen malen groter zijn dan onze zon. Er zijn zelfs sterren met een doorsnede van miljarden kilometers. Welk mens had hem dat kunnen vertellen?

Star-sizes

Relatieve grootte van de planeten in ons zonnestelsel en verschillende goed bekende sterren. Gemaakt door Dave Jarvis (https://dave.autonoma.ca/) / CC BY-SA (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0). Klik op de figuur om te vergroten.

V. Geschiedenis

Jakob Lorber schrijft op 21 mei 1842 in zijn boek over de Grossglockner, dat de bergen sinds hun ontstaan zeer veel veranderd zijn. “Meer dan de helft van hun voormalige hoogte heeft de diepeten en de dalen de diepten en de dalen al lang opgevuld en rust nu aan hun voet.” Een onderzoeksteam van de Universiteit van Washington publiceerde in het Wetenschapsmagazin SCINEXX op 16 augustus 2006 dat de Alpen ongeveer zes miljoen jaar geleden 100 – 250 km breder en 300 – 1500 meter hoger waren, dan die bergen nu zijn.

VI.

In Syrië ligt het oude plaatsje Sirin. Jakob Lorber beschrijft de ligging van het dorpje Serrhe aan de hand van dorpen daarvan in de buurt. Verder vertelt hij dat daar destijds een oude tempel was, waar wijsheidspriesters in die tijd hun leer predikten. Een groep onderzoekers heeft daar onderzoek naar gedaan en die hebben het plaatsje Serrhe – nu heet het Sirin – en de beschreven tempel, daar teruggevonden.

Bron: zie de nieuwsbrief van de Jakob Lorber Stichting voor het Nederlandse taalgebied, augustus 2004.

VII. De ‘eerste mens’

De ‘eerste’ mensen waren Adam en Eva en iedereen denkt dat dit miljoenen jaren geleden is. Jakob Lorber leerde van de Heer dat er vóór Adam en Eva inderdaad mensen leefden, de pre-adamieten, maar die konden zich niet geestelijk ontwikkelen. Omdat Adam en Eva wel als eersten met hun geestelijke ontwikkeling zijn begonnen, worden zij in de Bijbel de ´eerste’ mensen genoemd.

In deel 8, hoofdstuk_86:3 van het Grote Johannes Evangelie, geeft Jakob Lorber zelfs het exacte moment van hun schepping: 6171 jaar geleden. Hoe kwam hij aan die wetenschap? En, hoe kwam hij aan zoveel volkomen nieuwe informatie over Adam en Eva?

VIII. Eeuwig leven

In deel 2 van “De_Geestelijke_Zon’ beschrijft Jakob Lorber vanaf hoofdstuk 67 de opvoeding en het leven van overleden kinderen en baby’s aan gene zijde. Die kinderen krijgen in het hiernamaals een gedegen en zeer liefdevolle opvoeding. Het aardse leven is voor hen dan voorbij, maar deze kinderen leven eeuwig verder.

IX. Schuldencrisis

De huidige schuldencrisis voorspelde Lorber in zijn tijd al, want in GJE deel 8, 185:3 schrijft hij: “ Zo zal ook het ene volk tegen het andere opstaan en het met vuurwapens te lijf gaan. Daardoor zullen de heersers in grote, niet af te lossen schulden raken en hun onderdanen kwellen met onmogelijk hoge belastingen. Daardoor zullen er buitensporige duurte, hongersnood, vele kwaadaardige en besmettelijke ziekten en epidemieën onder de mensen, de dieren, en zelfs de planten ontstaan!”

Deel Dit Verhaal, Kies Je Platform!