Home Oeratoom Materie De aarde Het heelal Evolutie De mens Het leven Meer voorspellingen
© Als je iets kopieert, wil je dan naar deze website verwijzen?

Alle materie is een cirkelende spiraal

Citaat uit hemelsbrood 5186: “Materie is een loos omhulsel, waarin het tegenovergestelde van werkelijke leven geketend is, zolang het zich naar het tegenovergestelde van liefde gedraagt. Het is een cirkelende spiraal, die steeds op hetzelfde punt, dat is oneindigheid, uitkomt. In alle materie is die spiraalcirkel terug te vinden, omdat die overeenkomt met de ware geestelijke spiraal die alle afdwaling leidt naar geestelijk werkelijk leven, en uitkomt in oneindigheid. Al wat materieel gevormd is, is precies berekend naar de vorm van geestelijk werkelijk leven, Mijn ware oneindige onvoorwaar-delijke liefde. Zodat geen  materiële vorm op enige manier los staat van Mijn liefde, die iedereen op aarde in alles wat daar bestaat, kan zien en voelen. En zo is het bedoeld de blinde ogen van afdwaling door de materie, welke hun eigen afdwaling weerspiegelt, tot zicht te brengen. Zicht op zijn werkelijke geestelijke bestaan uit Mij, tot besef te brengen van zijn werkelijke geestelijke leven in vrijheid, zonder materie, dat is zonder enige afdwaling van liefde, dat is werkelijk levend zijn. Dat is naar Mijn beeld en gelijkenis zijn, volmaakt zelf vrij levend zijn. Dat is volmaakt gelukkig zijn.” Zie www.hemelsbrood.nl
oeratoom

Deze tekening maakte de

helderziende E.D. Babbit in het jaar

1925. Zijn waarnemingen komen

zeer goed overeen met die van A.A.

Bailey (1950) en die van C.W.

Leadbeater en A. Besant in (1919).

Is het niet heel bijzonder dat Jakob Lorber, een musicus, al in de 19e eeuw een beeld van het fundamenteelste ‘deeltje’, dit oeratoom gaf? Hij schrijft in zijn boek: “Geheimen van de Natuur op blz. 11 dat het een ‘diertje’ is, want het is tegelijk de eerste, ongelooflijk kleine levensvorm. In de 20e eeuw zijn er dan drie helderzienden die onafhankelijk van elkaar die vorm van het eerste ‘diertje’, respectievelijk ‘oeratoom’, tekenen. In het hier geciteerde stukje Hemelsbrood, dat een paar jaar geleden werd gepubliceerd, wordt deze zienswijze nu bevestigd. En de hedendaagse wetenschap komt met een beeld van het ‘ongrijpbare’ elektron, dat frappant veel op de tekeningen van Babbit en Leadbeater-Besant lijkt.
elektron

Wetenschappelijk beeld

van het elektron.

Religie en wetenschap zijn niet in strijd met elkaar, zoals velen menen of vrezen, maar zij voeren op verschillende wegen tot het zelfde doel en dat doel is God.  (Max Planck, 1858-1947)
oeratoom
Site Navigation
© Als je iets kopieert, wil je dan naar deze website verwijzen?

Alle materie is een

cirkelende spiraal

Citaat uit hemelsbrood 5186: “Materie is een loos omhulsel, waarin het tegenovergestelde van werkelijke leven geketend is, zolang het zich naar het tegenovergestelde van liefde gedraagt. Het is een cirkelende spiraal, die steeds op hetzelfde punt, dat is oneindigheid, uitkomt. In alle materie is die spiraalcirkel terug te vinden, omdat die overeenkomt met de ware geestelijke spiraal die alle afdwaling leidt naar geestelijk werkelijk leven, en uitkomt in oneindigheid. Al wat materieel gevormd is, is precies berekend naar de vorm van geestelijk werkelijk leven, Mijn ware oneindige onvoorwaar- delijke liefde. Zodat geen  materiële vorm op enige manier los staat van Mijn liefde, die iedereen op aarde in alles wat daar bestaat, kan zien en voelen. En zo is het bedoeld de blinde ogen van afdwaling door de materie, welke hun eigen afdwaling weerspiegelt, tot zicht te brengen. Zicht op zijn werkelijke geestelijke bestaan uit Mij, tot besef te brengen van zijn werkelijke geestelijke leven in vrijheid, zonder materie, dat is zonder enige afdwaling van liefde, dat is werkelijk levend zijn. Dat is naar Mijn beeld en gelijkenis zijn, volmaakt zelf vrij levend zijn. Dat is volmaakt gelukkig zijn.” Zie www.hemelsbrood.nl

Deze tekening maakte de

helderziende E.D. Babbit in

het jaar 1925. Zijn

waarnemingen komen zeer

goed overeen met die van

A.A. Bailey (1950) en die

van C.W. Leadbeater en A.

Besant in (1919).

oeratoom
Is het niet heel bijzonder dat Jakob Lorber, een musicus, al in de 19e eeuw een beeld van het fundamenteelste ‘deeltje’, dit oeratoom gaf? Hij schrijft in zijn boek: “Geheimen van de Natuur op blz. 11 dat het een ‘diertje’ is, want het is tegelijk de eerste, ongelooflijk kleine levensvorm. In de 20e eeuw zijn er dan drie helderzienden die onafhankelijk van elkaar die vorm van het eerste ‘diertje’, respectievelijk ‘oeratoom’, tekenen. In het hier geciteerde stukje Hemelsbrood, dat een paar jaar geleden werd gepubliceerd, wordt deze zienswijze nu bevestigd. En de hedendaagse wetenschap komt met een beeld van het ‘ongrijpbare’ elektron, dat frappant veel op de tekeningen van Babbit en Leadbeater-Besant lijkt.
elektron model

Wetenschappelijk

beeld van het

elektron.

Religie en wetenschap zijn niet in strijd met elkaar, zoals velen menen of vrezen, maar zij voeren op verschillende wegen tot het zelfde doel en dat doel is God.  (Max Planck, 1858-1947)