Planten zijn intelligentie vormen van leven.

Planten zijn intelligente levensvormen. Dit besef dringt langzaam maar zeker bij steeds meer wetenschappers door. Het verwondert nog weinig mensen dat zonnebloemen zich naar het zonlicht keren. Maar hoe weten die planten waar de zon staat? Kunnen zij voelen waar het zonlicht vandaan komt? De bloemen van guichelheil (poor man’s wheater glass), madeliefjes, haagwinde en tulpen sluiten zich zodra de luchtdruk daalt of als er regen opkomst is. Hoe kan een teunisbloem weten dat het nacht is, want alleen dan gaat zijn bloem open. En hoe weet de paarse morgenster dat het middag is, want dan sluit hij zijn bloem. Allemaal voorbeelden van intelligentie in een plant.

Er zijn andere observaties die bevestigen dat planten intelligente levensvormen zijn. Het kruidje-roer-me-niet bijvoorbeeld, kan voelen, want het reageert direct op een aanraking met het sluiten van zijn blad. Veel planten, zoals de citroen geranium, verspreiden een sterke geur zodra die worden aangeraakt. Deze geur kan een signaal voor soortgenoten zijn die zich daarop gaan beschermen tegen vraat door dieren. Een vleesetende plant zoals de “venusvliegenvanger” neemt waar, of voelt, dat een vlieg een van zijn voelsprieten aanraakt en klapt daarop razendsnel dicht en verteert de vlieg in een aantal dagen.

Bewustzijn

Het artikel van Scientias beschrijft wetenschappelijke studies die aantonen planten samenwerken met ondergrondse schimmelnetwerken. Zo zou een plant het schimmelnetwerk suikers geven in ruil voor voedingstoffen die hij voor zijn eigen groei nodig heeft. Hoe kan die plant weten waar de schimmel behoefte aan heeft en dat hij bij die schimmel voedingsstoffen voor zichzelf kan verkrijgen? Een zelfde soort samenwerking is bekend van stikstof bindende planten. Die hebben wortelknollen waarin bacteriën groeien die de plant voorzien van water oplosbare vormen van stikstof zoals ammonium of nitraat en de bacteriën ontvangen voedingstoffen van de plant.

In een ander onderzoek dat Scientias in hun artikel beschrijft, toonden onderzoekers aan dat het kruidje-roer-me-niet een geheugen moet hebben. Wanneer ze de plant lieten vallen sloot deze zoals verwacht meteen zijn bladeren. Maar als iemand dan de plant weer liet vallen, gebeurde dat niet. Ook als het experiment werd herhaald, sloot de plant zijn bladeren niet weer, maar hij reageerde wel prompt op het aanraken. Dus kennelijk kan deze plant onderscheid maken tussen een val en een aanraking en kan hij zich iets herinneren.

Nog beter moet het bewustzijn van de vleesetende plant, zoals de venusvliegenvanger, zijn. Pas als een insect de voelspriet op zijn blad twee keer binnen een bepaald tijdsbestek heeft aangeraakt, grijpt hij zijn prooi. Hoe kan die plant weten dat een voelspriet op zijn blad twee keer is aangeraakt en dat die aanraking binnen een bepaalde tijd is opgetreden? Kan een plant tellen?

Plantgeesten

Kennelijk kunnen planten hun omgeving waarnemen, met elkaar communiceren en op een intelligente wijze op hun omgeving reageren.  Planten reageren op kou en warmte, droogte en vocht, licht en donker. De grote vraag is hoe kunnen planten waarnemen als zij geen zenuwstelsel hebben? Want fysieke zintuigen worden gevoed door zenuwsignalen die de oren, ogen, neus en tong waarnemen. Ook de huid speelt een rol bij het waarnemen, want die kan heel goed een aanraking voelen. De conclusie moet zijn dat de plant een bewustzijn moet hebben dat kennelijk zonder zintuigen zoals mens en dier kan waarnemen.

Duitse onderzoekers toonden aan dat een slijmschimmel (Physarum polycephalum) een intelligentie moet hebben. Met hun experimenten bewezen zij dat deze cel naar voedsel kan zoeken en dat voedsel kan isoleren en vervolgens verteren. Zodra de schimmel het voedsel heeft gevonden, produceert het organisme een stof die er voor zorgt dat er op die plek een compleet netwerk ontstaat dat het voedsel volledig omringt en verbruikt. Omdat de schimmel zich op deze manier verplaatst, concluderen de onderzoekers dat hij over een intelligentie moet beschikken. Dat dit kan en bestaat, beschrijft Jezus in de Nieuwe Openbaring door Jakob Lorber, want het leven in de plant, die waarneemt en het organisme bestuurt, is de plantgeest.

Ook planten hebben een geest, want planten zijn intelligente levensvormen, maar hun intelligentie staat op een veel lager peil dan dat van de mens. De plant heeft wel meer intelligentie dan een eiwit, enzym, organel of een cel. In feite is alle materie opgebouwd uit oerkrachten die voor iedereen herkenbaar zijn. Een heel duidelijk voorbeeld van het metaal ijzer heeft Jezus aan Jakob Lorber gegeven. De typerende natuurkundige en chemische eigenschappen van ijzer komen overeen met goed bekende geestelijke eigenschappen. Bijvoorbeeld, de hardheid van ijzer komt overeen met zelfzucht, want egoïstische mensen zijn vaak ‘hard’ voor hun medemensen. De elasticiteit van ijzer komt geestelijk gezien overeen met veerkracht. Dat is het vermogen terug te kunnen komen na tegenslag en de draad opnieuw kunnen oppakken.

Ziel en geest

Mensen kunnen dingen gewaarworden zonder dat er een zintuig bij betrokken is. Dit is intuïtie of gevoel, een innerlijk weten. Ineens weet iemand de oplossing van een probleem, de oplossing is hem ingevallen. Of er ontstaat een onbehaaglijk gevoel bij een gevaarlijke gebeurtenis, maar evenzo reageren mensen intuïtief op heel veel situaties. Maar intuïtie, wat is dat eigenlijk? Waar komt dat innerlijk weten, die inval of dat gevoel zo ineens vandaan? Dat komt van de geest die de werkelijke bewoner van het fysieke lichaam is en het lichaam met zijn ziel bestuurt. Steeds weer zijn er gebeurtenissen die gedachten en gevoelens oproepen waarop de ziel dan kan reageren. Het is de ziel die in de hersencellen kijkt en adequaat reageert op de waargenomen signalen. En het is haar geest die haar het leven geeft dat hij op zijn beurt weer van God heeft ontvangen en daar vrij over mag beschikken.

Deel Dit Verhaal, Kies Je Platform!

Door |2022-01-15T15:43:17+01:00augustus 31st, 2020|
Ga naar de bovenkant