Wereldwijd geestelijke brand voorspeld.

Tijdens zijn predikingsperiode zat Jezus met een groep leerlingen op een hoge heuvel in de omgeving van de stad Jeruzalem. Zij genoten van het uitzicht en konden de stad zien liggen. Johannes, Zijn lievelingsleerling, merkte op dat hij het erg jammer vond dat over enige jaren de hele stad volledig vernietigd zou worden, want dat had Jezus net aan hen verteld. Jezus voorspelde niet alleen over de nabije toekomst van Jeruzalem, maar voorspelde tevens dat ongeveer 2000 jaar later de mensheid in die tijd met allerlei machines ongelooflijk diepe schachten en gaten in de aarde zouden boren, waardoor zeer brandbare gassen in grote massa’s naar de oppervlakte van de aarde zouden komen. En als de atmosfeer met zulke gassen verzadigd zou zijn, zullen deze vrijwel rondom de hele aarde ontvlammen en alles tot as verbranden.

Het lijkt erop dat deze voorspelling, die Jakob Lorber in de Nieuwe Openbaring heeft doorgegeven, uitkomt, want kort geleden stroomde ontzettend veel aardgas (methaan) in de atmosfeer door vier lekken in de twee pijpleidingen van de Nord Stream die in de Oostzee zijn aangelegd. Deze pijpleidingen transporteren enorme hoeveelheden Russisch aardgas naar Duitsland dat die gassen nodig heeft voor haar industrieën en energieopwekking.

Aardgas ontstaat eveneens bij allerlei natuurlijke afbraak- en rottingsprocessen en volgens wetenschappelijk onderzoek neemt de concentratie van methaan in de atmosfeer daardoor toe. Die onderzoekers hebben ontdekt dat de toename van methaan zelfs steeds sneller gaat en zij vinden dit een opvallend verschijnsel maar geven er geen verklaring voor. Andere wetenschappers stellen dat de ontdooiing van de permafrost in Siberië zou bijdragen aan de verhoging van de methaanconcentratie in de aardatmosfeer.

Wereldwijd zijn er plaatsen waar methaan zich kan ophopen, maar gewoonlijk verspreidt de wind het gas door de atmosfeer. Daardoor neemt de concentratie van methaan (aardgas) in de aardatmosfeer langzaam toe, maar als er plaatselijk veel aardgas in de atmosfeer terecht komt, kan er een explosie en brand ontstaan als iemand een vuurtje in zo’n hotspot van aardgas gooit. Aardgas is namelijk zwaarder dan lucht en vormt zo een deken van gas dat kan ontbranden door een open vuur.

Jezus voorspelde al 2000 jaar geleden dat geestelijk gezien onze wereld in deze tijd in ‘brand’ zou staan. Op dit moment zijn er wereldwijd vele ‘branden’, want regeringsleiders staan overal op aarde voor enorm grote maatschappelijke problemen die onoplosbaar lijken te zijn. Maar wanneer al die regeringsleiders zich oprecht tot Jezus Christus zouden wenden en Hem om raad zouden willen vragen, dan geeft Hij oplossingen voor al die problemen. Jezus heeft tijdens Zijn leven hier op aarde vaak aan Zijn discipelen verteld dat de mensheid zo’n 2000 jaar na Zijn kruisiging in ongelooflijk grote problemen zou komen, maar dat de mens in zijn hoogmoed alles zelf wil oplossen en het beter denkt te weten dan God de Vader Zelf. Pas als wij nederig erkennen dat wij allemaal het niet meer weten en om Zijn Hulp vragen, komt Hij ons allen tegemoet en komt alles voor iedereen goed!

Andere berichten

Voorspellingen

Voorspellingen door Jakob Lorber. De vele verschillende wetenschappelijke voorspellingen door Jakob Lorber en gedetailleerde verklaringen van bekende natuurverschijnselen die hij in de Nieuwe [...]

Door |2023-01-19T21:15:31+01:00oktober 31st, 2022|
Ga naar de bovenkant