Home Oeratoom Materie De aarde Het heelal Evolutie De mens Het leven Meer voorspellingen
© Als je iets kopieert, wil je dan naar deze website verwijzen?
De ruimte, de oneindigheid is niet leeg, want die bestaat uit ether, schrijft Lorber in al zijn boeken. Sterker nog, elk punt in het gehele universum bevat geestelijk leven en intelligentie in een mate die wij ons niet kunnen voorstellen, omdat we de materie en de ruimte te zeer als een levenloze substantie beschouwen en het geestelijke aspect ervan niet zien. Het probleem voor de wetenschap is dat ether zo subtiel is, zo fijnstoffelijk, dat er tot nu toe geen apparaten zijn die deze energieën kunnen meten of analyseren. Miljoenen mensen kennen ether echter vanuit hun eigen ervaringen. Zij kunnen die fijnstoffelijke krachten en energieën voelen en er zijn genoeg mensen die met etherische energieën kunnen omgaan.

De oneindigheid

van de ruimte

Lorber beschrijft de ether in het heelal als een intelligente kracht, maar met een buitengewoon op zijn rust gestelde aard. Er zit heel erg weinig eigen beweging in en daarom is het voor ons ook zo ontzettend koud in de ruimte! De ether bestaat – net als materie – uit geestelijke specifica. Anders gezegd: de kosmische ether, is een levensvorm. Levende krachten zijn bijvoorbeeld de wil en liefde. Zonder wil, komt er niets tot stand en komt niets in beweging. En zonder liefde is er geen wil, want liefde is de drijvende – geestelijke – kracht achter alles wat een mens doet. Het is logisch dat bijvoorbeeld grote aardschokken of vulkanische uitbarstingen invloed hebben op de beweging van de aarde door de ruimte, of haar rotatie beïnvloeden. Dan is het nodig dat die veranderingen gecorrigeerd worden en dat mechanisme bestaat dan ook, zie de tekening in de figuur. Maar dit houdt weer in dat er een bewuste intelligentie moet zijn die kan vaststellen dat, en in welke mate, de rotatie van de aarde veranderd zou zijn. Lorber schrijft dat God deze taak aan bepaalde engelen heeft gegeven.
aard rotatie
Ook al verstoort de ether in de ruimte nauwelijks de bewegingen van de aarde door de ruimte, toch is het nodig dat de aarde telkens weer een impuls krijgt om rond haar as te kunnen blijven draaien. Daarom is de aarde bij de Zuidpool voorzien van een soort van straalpijpen die haar draaiing constant houden. Uit die “straalpijpen” komt een onzichtbare kracht die de draaiing en de stand van de aarde controleren. Lorber was hiermee misschien wel de eerste mens die het principe van de raket beschreef. Zie zijn boek: “Geheimen van de Natuur, blz 53.
Site Navigation
© Als je iets kopieert, wil je dan naar deze website verwijzen?
aard rotatie
Ook al verstoort de ether in de ruimte nauwelijks de bewegingen van de aarde door de ruimte, toch is het nodig dat de aarde telkens weer een impuls krijgt om rond haar as te kunnen blijven draaien. Daarom is de aarde bij de Zuidpool voorzien van een soort van straalpijpen die haar draaiing constant houden. Uit die “straalpijpen” komt een onzichtbare kracht die de draaiing en de stand van de aarde controleren. Lorber was hiermee misschien wel de eerste mens die het principe van de raket beschreef. Zie zijn boek: “Geheimen van de Natuur, blz 53.
Lorber beschrijft de ether in het heelal als een intelligente kracht, maar met een buitengewoon op zijn rust gestelde aard. Er zit heel erg weinig eigen beweging in en daarom is het voor ons ook zo ontzettend koud in de ruimte! De ether bestaat – net als materie – uit geestelijke specifica. Anders gezegd: de kosmische ether, is een levensvorm. Levende krachten zijn bijvoorbeeld de wil en liefde. Zonder wil, komt er niets tot stand en komt niets in beweging. En zonder liefde is er geen wil, want liefde is de drijvende – geestelijke – kracht achter alles wat een mens doet. Het is logisch dat bijvoorbeeld grote aardschokken of vulkanische uitbarstingen invloed hebben op de beweging van de aarde door de ruimte, of haar rotatie beïnvloeden. Dan is het nodig dat die veranderingen gecorrigeerd worden en dat mechanisme bestaat dan ook, zie de tekening in de figuur. Maar dit houdt weer in dat er een bewuste intelligentie moet zijn die kan vaststellen dat, en in welke mate, de rotatie van de aarde veranderd zou zijn. Lorber schrijft dat God deze taak aan bepaalde engelen heeft gegeven.
De ruimte, de oneindigheid is niet leeg, want die bestaat uit ether, schrijft Lorber in al zijn boeken. Sterker nog, elk punt in het gehele universum bevat geestelijk leven en intelligentie in een mate die wij ons niet kunnen voorstellen, omdat we de materie en de ruimte te zeer als een levenloze substantie beschouwen en het geestelijke aspect ervan niet zien. Het probleem voor de wetenschap is dat ether zo subtiel is, zo fijnstoffelijk, dat er tot nu toe geen apparaten zijn die deze energieën kunnen meten of analyseren. Miljoenen mensen kennen ether echter vanuit hun eigen ervaringen. Zij kunnen die fijnstoffelijke krachten en energieën voelen en er zijn genoeg mensen die met etherische energieën kunnen omgaan.

De oneindigheid

van de ruimte