Home Oeratoom Materie De aarde Het heelal Evolutie De mens Het leven Meer voorspellingen
© Als je iets kopieert, wil je dan naar deze website verwijzen?

Alle materie is een levensvorm

Deze hartvormige spiraalvorm is de allereerste vorm van leven, schrijft Jakob Lorber in zijn boek Geheimen van de Natuur. Die vorm ontstaat bij de botsing van twee zonnestralen en heeft een levensduur van de onvoorstelbaar korte tijd van één triljoenste seconde. Het volgende moment heeft het ‘deeltje’ zich namelijk verenigd met een soortgelijk 'deeltje' en dat gaat razendsnel verder tot een cluster van die 'deeltjes' waarneembaar is geworden, dus een of andere stoffelijke vorm heeft gekregen. Het lijkt onbegrijpelijk dat Lorber hier spreekt over ´leven´ in plaats van materie en deeltjes, immers materie zou ´dood´ zijn. Steen is dode materie, zo leert de wetenschap. Maar hoe komt het dan dat het in de steen gonst en krioelt van het leven? Voor het menselijk oog is het in die steen doodstil, maar de wetenschap heeft al lang geleden vastgesteld dat in elk punt van die steen niets stil staat. Alles wervelt door elkaar, want de elektronen en de kerndeeltjes in de atomen van die steen zijn constant in beweging. De kern van het kleine waterstofatoom bestaat uit 18 van dergelijke 'lichtdeeltjes', zo schrijven A. Besant en C.W. Leadbeater in 1919. Lorber is echter de enige die vertelt dat die eerste 'deeltjes' bij de botsing van twee lichtstralen ontstaan. Het is geen 'deeltje', maar schijnbaar lege ruimte die volgens Jakob Lorber volledig met ether is gevuld. Dit moeilijk te begrijpen verschijnsel stemt volkomen overeen met het feit dat de wetenschap eveneens heeft vastgesteld dat een atoom voor meer dan 99% lege ruimte is. Uit het werk van Lorber blijkt dat er echter geen 'leegte' bestaat. Het atoom is niet 'leeg', de kosmos is niet leeg, maar elk punt in de oneindigheid is een vorm van geestelijk leven. Maar, wat is geestelijk leven? Het werkelijke leven is geestelijk van aard, schrijft Lorber. Maar ook E. Swedenborg, G. Mayerhofer, M. Seltmann en miljoenen andere mensen zijn deze mening toegedaan. Zij voelen en zien de geestelijke mens. Die mensen weten: lichaam en geest zijn elkaars spiegelbeeld. Voor hen is materie niets anders dan een verdichte en gespiegelde vorm van geestelijke levensvormen. Lorber en het atoom Jakob Lorber beschreef al voor 1864 de eigenschappen van het atoom. De wetenschap heeft deze uitspraken van hem volledig bevestigd. 1. Atomen hebben een innerlijke structuur. Zie boek “Geheimen van de Natuur” 23,6-8. 2. Die innerlijke structuur berust op polariteiten. Zie boek “Geheimen van de Natuur”, 23,7. 3. In het binnenste van de atomen is alles in razendsnelle beweging.  Zie boek HG 1,184:10. 4. In het atoom heersen centrifugale en centripetale krachten. Zie boek Hi, 1, 22- 11-1840. 5. De atoomhulsen van bijvoorbeeld luchtmoleculen hebben een negatieve polariteit. Zie boek “Geheimen van de Natuur” 23,10. De bewegingen van dit eerste levende “deeltje” is het goddelijke leven; Gods adem zeggen de mystici. Alle beweging is een vorm van het Ene leven, God Zelf.
oeratoom
Het oeratoom volgens Babbit is een oneindige spiraal. Hij tekende dit in het jaar 1925. De spiraal- structuur van een elektron - zie hieronder - komt hier zeer goed mee overeen. Beide hebben ook een eivorm.
Deze ingewikkelde, veelvoudige spiraalstructuur tekende A. A. Bailey omstreeks 1950 in haar boek over “Kosmisch vuur.” Deze vorm van het oeratoom heeft  kenmerken die zowel E. D. Babbit als A. Besant en C.W. Leadbeater in hun tijd hebben gezien.
Het wetenschappelijke beeld van een elektron lijkt bijzonder veel op de modellen van een oeratoom uit de vorige eeuw.
oeratoom elektron model oeratoom uit licht
Uit twee lichtstralen ontstaat het eerste levende ‘deeltje’, dat als zodanig slechts een triljoenste seconde bestaat
oeratoom Oeratoom
Site Navigation

Alle materie is een

levensvorm

Deze hartvormige spiraalvorm is de allereerste vorm van leven, schrijft Jakob Lorber in zijn boek Geheimen van de Natuur. Die vorm ontstaat bij de botsing van twee zonnestralen en heeft een levensduur van de onvoorstelbaar korte tijd van één triljoenste seconde. Het volgende moment heeft het ‘deeltje’ zich namelijk verenigd met een soortgelijk 'deeltje' en dat gaat razendsnel verder tot een cluster van die 'deeltjes' waarneembaar is geworden, dus een of andere stoffelijke vorm heeft gekregen. Het lijkt onbegrijpelijk dat Lorber hier spreekt over ´leven´ in plaats van materie en deeltjes, immers materie zou ´dood´ zijn. Steen is dode materie, zo leert de wetenschap. Maar hoe komt het dan dat het in de steen gonst en krioelt van het leven? Voor het menselijk oog is het in die steen doodstil, maar de wetenschap heeft al lang geleden vastgesteld dat in elk punt van die steen niets stil staat. Alles wervelt door elkaar, want de elektronen en de kerndeeltjes in de atomen van die steen zijn constant in beweging. De kern van het kleine waterstofatoom bestaat uit 18 van dergelijke 'lichtdeeltjes', zo schrijven A. Besant en C.W. Leadbeater in 1919. Lorber is echter de enige die vertelt dat die eerste 'deeltjes' bij de botsing van twee lichtstralen ontstaan. Het is geen 'deeltje', maar schijnbaar lege ruimte die volgens Jakob Lorber volledig met ether is gevuld. Dit moeilijk te begrijpen verschijnsel stemt volkomen overeen met het feit dat de wetenschap eveneens heeft vastgesteld dat een atoom voor meer dan 99% lege ruimte is. Uit het werk van Lorber blijkt dat er echter geen 'leegte' bestaat. Het atoom is niet 'leeg', de kosmos is niet leeg, maar elk punt in de oneindigheid is een vorm van geestelijk leven. Maar, wat is geestelijk leven? Het werkelijke leven is geestelijk van aard, schrijft Lorber. Maar ook E. Swedenborg, G. Mayerhofer, M. Seltmann en miljoenen andere mensen zijn deze mening toegedaan. Zij voelen en zien de geestelijke mens. Die mensen weten: lichaam en geest zijn elkaars spiegelbeeld. Voor hen is materie niets anders dan een verdichte en gespiegelde vorm van geestelijke levensvormen. Lorber en het atoom Jakob Lorber beschreef al voor 1864 de eigenschappen van het atoom. De wetenschap heeft deze uitspraken van hem volledig bevestigd. 1. Atomen hebben een innerlijke structuur. Zie boek Geheimen van de Natuur” 23,6-8. 2. Die innerlijke structuur berust op polariteiten. Zie boek “Geheimen van de Natuur”, 23,7. 3. In het binnenste van de atomen is alles in razendsnelle beweging.  Zie boek HG 1,184:10. 4. In het atoom heersen centrifugale en centripetale krachten. Zie boek Hi, 1, 22-11-1840. 5. De atoomhulsen van bijvoorbeeld luchtmoleculen hebben een negatieve polariteit. Zie boek “Geheimen van de Natuur” 23,10. De bewegingen van dit eerste levende “deeltje” is het goddelijke leven; Gods adem zeggen de mystici. Alle beweging is een vorm van het Ene leven, God Zelf.
© Als je iets kopieert, wil je dan naar deze website verwijzen?
Oeratoom volgens A. A. Bailey
Oeratoom volgens E.D. Babbit
Model van het elektron volgens de wetenschap
Uit twee lichtstralen ontstaat het eerste levende ‘deeltje’, dat als zodanig slechts een triljoenste seconde bestaat