De verborgen kennis over Materie.

Het geestelijk nut en doel van materie is feitelijk onbekend, het is min of meer verborgen kennis. Maar wetenschappelijk gezien is het nut en doel van materie zeer goed bekend, evenals dat van het onmisbare water en lucht.  Het grofstoffelijke materielichaam van de mens is echter niets anders dan een omhulsel dat bij de lichamelijk dood wordt afgelegd. Hier op aarde is ons lijf slechts de tempel van de ziel. Dit biedt ons als ziel, wat wij feitelijk zijn, de mogelijkheid Gods orde van de liefde te ontdekken en ons die orde eigen te maken.

Wanneer de mens geen verscheidenheid in heel de aardse natuur zou vinden en hij niet voor de voeding van zijn lichaam hoefde te zorgen, zou hij niet voor de ontwikkeling van de krachten van zijn ziel kunnen zorgen.

Jakob Lorber in het GJE 10, hoofdstuk 20.

Het is de ziel die haar stoffelijke lichaam uit materie vormt en haar geest geeft daar het leven aan. Een leven dat de geest weer van zijn Schepper ontvangt. Dit blijkt niet uit wetenschappelijk onderzoek aan materie, want het leven van de ziel is niet te onderzoeken met apparaten, omdat de ziel uit fijnstoffelijke materie is opgebouwd en haar geest immaterieel is. Deze nieuwe zienswijze geeft Jezus in de boeken van de Nieuwe Openbaring door Jakob Lorber.

Wat is materie

De aarde lijkt op het eerste gezicht niets anders te zijn dan een verzameling keiharde, levenloze stenen, veel water en lucht, maar het blijkt dat alle materie van de aarde uiteindelijk uit zuiver licht en ether is opgebouwd. Dat materie uit licht bestaat, lijkt volledig in strijd te zijn met de feiten, want hoe kan nu zo iets als graniet uit licht gemaakt zijn?! Dit lijkt de grootst mogelijk onzin, maar deze bewering komt in een heel ander licht te staan, wanneer de huidige wetenschappelijke verklaringen van materie en haar eigenschappen ernaast gelegd worden. Dan zijn de verklaringen ineens nagenoeg gelijk aan elkaar.

Wat is het nut en het doel van materie?

Dat blijkt zeer veelzijdig te zijn en altijd in het voordeel van alle mensen die op aarde hun leven leiden. Zo maakt het aardse leven in een stoffelijk lichaam het voor een ziel mogelijk dat zij bijvoorbeeld liefdeloos kan handelen, zonder dat dit tot onherstelbare geestelijke schade aan haar verdere, eeuwige leven leidt. Iemand handelt liefdeloos wanneer hij bijvoorbeeld uitsluitend aan zijn eigenbelang denkt, of als hij zich hoogmoedig en gewelddadig gedraagt. Wanneer een ziel echter vanuit onbaatzuchtige en onvoorwaardelijke liefde handelt, groeit zij daar geestelijk gezien door en bovendien komt haar keuze voor deze ware liefde alle mensen ten goede.

Materie begrenst de ziel

Elke ziel hier op aarde is door haar stoffelijk lichaam begrenst. Haar materiële lichaam houdt haar bijeen als een afgezonderde eenheid. Hierdoor kan ieder mens, dat een geestelijk wezen is, op aarde leven en God als de ware Bron van leven leren kennen en daarbij niet verloren gaan. Want wanneer een ziel God leert kennen en Hem dan van harte erkent als haar Schepper en Goddelijke Vader, zou zij direct in Hem opgaan. Zo`n ziel zou meteen één met Gods Geest worden en haar zelfstandig bestaan direct verliezen. Het stoffelijke omhulsel, de materie van het lichaam, voorkomt dat de ziel ‘opgaat’ in haar Schepper. Zij kan zo een zelfstandige eenheid naast haar Schepper zijn en blijven. Dit is het zeer belangrijke nut van het stoffelijke lichaam. (Naar hemelsbrood 5159).

Deel Dit Verhaal, Kies Je Platform!

Door |2023-01-26T14:30:14+01:00augustus 25th, 2020|
Ga naar de bovenkant