Home Oeratoom Materie De aarde Het heelal Evolutie De mens Het leven Meer voorspellingen
© Als je iets kopieert, wil je dan naar deze website verwijzen?

Wat is materie?

De aarde lijkt op het eerste gezicht niets anders te zijn dan een verzameling  keiharde, levenloze stenen, veel water en lucht, maar het blijkt dat alle materie van de aarde uiteindelijk uit zuiver licht is opgebouwd. Zie hier voor een nadere toelichting daarop. Dat materie uit licht bestaat, lijkt volledig in strijd te zijn met de feiten, want hoe kan nu zo iets als graniet uit licht gemaakt zijn?! Dit lijkt de grootst mogelijk onzin, maar deze bewering komt in een heel ander licht te staan, wanneer de huidige wetenschappelijke verklaringen van materie en energie ernaast gelegd worden. Dan zijn de verklaringen ineens nagenoeg gelijk aan elkaar.
Meer info

Nut en doel van materie

Wat is het nut en het doel van de aardse materie? Dat blijkt zeer veelzijdig te zijn en altijd in het voordeel van alle mensen die op aarde hun leven leiden. Zo maakt het aardse leven in een stoffelijk lichaam het voor een ziel mogelijk dat zij bijvoorbeeld liefdeloos kan handelen, zonder dat dit tot onherstelbare geestelijke schade aan haar verdere, eeuwige leven leidt. Iemand handelt liefdeloos wanneer hij bijvoorbeeld uitsluitend aan zijn eigenbelang denkt, of als hij zich hoogmoedig en gewelddadig gedraagt. Wanneer een ziel echter vanuit onbaatzuchtige en onvoorwaardelijke liefde handelt, groeit zij daar geestelijk gezien door en bovendien komt haar keuze voor deze ware liefde alle mensen ten goede.
Meer info

Materie begrenst de ziel

Elke ziel hier op aarde is door haar stoffelijk lichaam begrenst.  Haar materiële lichaam houdt haar bijeen als een afgezonderde eenheid. Hierdoor kan ieder mens, dat een geestelijk wezen is, op aarde leven en God als de ware Bron van leven leren kennen en daarbij niet verloren gaan. Want wanneer een ziel God leert kennen en Hem dan van harte erkent als haar Schepper en Goddelijke Vader, zou zij direct in Hem opgaan. Zo`n ziel zou meteen één met Gods Geest worden en haar zelfstandig bestaan direct verliezen. Het stoffelijke omhulsel, de materie van het lichaam, voorkomt dat de ziel ‘opgaat’ in haar Schepper. Dat is een tweede, zeer belangrijke nut van het stoffelijke  lichaam. (Naar HB 5159).
Meer info geiser bergwandelen

Aardse materie anders

Materie, zoals steen, water en lucht is heel wat anders dan wij gewoonlijk denken. Zo is het ons lichaam slechts een omhulsel waarin menselijke zielen als het ware ‘geketend’ zijn. De ziel zit in het stoffelijke lichaam en geeft daar het leven aan. Een leven dat zij weer van haar Schepper ontvangt. Dit blijkt niet uit wetenschappelijk onderzoek aan de materie, want het leven van de ziel is niet te onderzoeken met apparaten, omdat de ziel uit fijnstoffelijke materie is opgebouwd. Het kleinste materie ‘deeltje’ bestaat volgens helderziende waarnemers uit een oneindige spiraal, die volgens Jakob Lorber uit licht is opgebouwd. Dit is aan het begin van de vorige eeuw door E.D. Babbit e.a. ontdekt en al in de 19e eeuw door Lorber beschreven. Het bijzondere daarvan is dat recent wetenschappelijk onderzoek een soortgelijke structuur veronderstelt, zie de tekening rechts, die erg veel op de oude tekening van o.a. Babbit (tekening links) lijkt.
berg oeratoom

Eigenschappen van ijzer verklaard

Waarom is ijzer buigzaam en waarom kan ijzer roodgloeiend zijn? Waarom is ijzer hard en lood zacht? Dit lijkt een vreemde vraag, maar Jakob Lorber geeft een fascinerende nieuwe verklaring die heel logisch is, mits metaal gezien wordt als een verzameling van intelligente ‘deeltjes.’ Zie ook de pagina over ‘oeratoom.’ Jakob Lorber beschrijft in zijn boek: “Aarde en Maan” dat eigenschappen gedragen worden door intelligentie-deeltjes. Ijzer is zwaarder dan zink en aluminium, omdat  intelligentie-deeltjes in ijzer heel graag naar hun oorsprong, het binnenste van de aarde, terug willen. Zij voelen die grote aantrekkingskracht naar het binnenste van de aarde, omdat daar hun geestverwanten huizen. De buigbaarheid en soepelheid van ijzer is afkomstig van de intelligentie die al aan alle kanten beproefd is. Deze eigenschap draagt gewilligheid in zich en dat is ontstaan door de vele beproevingen die dit intelligentie-deeltje heeft ondergaan. IJzer gloeit rood in het vuur en dat komt door de “woede-deeltjes die in het metaal aanwezig zijn. Een intelligentie die uit het binnenste van de aarde afkomstig is. De verhitting is een verstoring van hun rust. Heel bijzonder is dat ijzer een elastisch metaal is. Bij vervorming van het metaal streeft het uit zichzelf naar zijn vroegere vorm. Deze eigenschap is afkomstig van boven; het is de intelligente kracht die de oorspronkelijke vorm, de juiste orde, steeds weer wil herstellen. Zo beschouwd, is het logisch dat ijzer uit een verzameling intelligenties bestaat, want mensen kunnen buigzaam zijn, maar ook rood van woede worden. De meeste mensen vinden het heel normaal om een bepaalde orde te handhaven, die voor altijd zo te houden.  Die zijn dan wel vasthoudend, maar niet buigzaam. Als ze dan gedwongen worden, maakt de dwang hen woedend. Op overeenkomstige wijze reageren de intelligenties in het metaal ijzer. Hieruit blijkt dat de fysische eigenschappen van ijzer een geestelijke achtergrond hebben. Dit geldt voor al wat bestaat en op deze bekeken is alle materie een spiegel van het geestelijke leven.
elelktron model ijzer smeden galaxy
Wij leven in een gevaarlijk tijdsgewricht. De mens beheerst de natuur, voordat hij geleerd heeft zichzelf te beheersen. (A. Schweitzer, 1875-1965)
elektron model Materie
Site Navigation

Aardse materie anders

Wat is materie?

De aarde lijkt op het eerste gezicht niets anders te zijn dan een verzameling  keiharde, levenloze stenen, veel water en lucht, maar het blijkt dat alle materie van de aarde uiteindelijk uit zuiver licht is opgebouwd. Zie hier voor een nadere toelichting daarop. Dat materie uit licht bestaat, lijkt volledig in strijd te zijn met de feiten, want hoe kan nu zo iets als graniet uit licht gemaakt zijn?! Dit lijkt de grootst mogelijk onzin, maar deze bewering komt in een heel ander licht te staan, wanneer de huidige wetenschappelijke verklaringen van materie en energie ernaast gelegd worden. Dan zijn de verklaringen ineens nagenoeg gelijk aan elkaar.
Meer info

Nut en doel van materie

Wat is het nut en het doel van de aardse materie? Dat blijkt zeer veelzijdig te zijn en altijd in het voordeel van alle mensen die op aarde hun leven leiden. Zo maakt het aardse leven in een stoffelijk lichaam het voor een ziel mogelijk dat zij bijvoorbeeld liefdeloos kan handelen, zonder dat dit tot onherstelbare geestelijke schade aan haar verdere, eeuwige leven leidt. Iemand handelt liefdeloos wanneer hij bijvoorbeeld uitsluitend aan zijn eigenbelang denkt, of als hij zich hoogmoedig en gewelddadig gedraagt. Wanneer een ziel echter vanuit onbaatzuchtige en onvoorwaardelijke liefde handelt, groeit zij daar geestelijk gezien door en bovendien komt haar keuze voor deze ware liefde alle mensen ten goede.
Meer info

Materie begrenst de ziel

Elke ziel hier op aarde is door haar stoffelijk lichaam begrenst. Haar materiële lichaam houdt haar bijeen als een afgezonderde eenheid. Hierdoor kan ieder mens, dat een geestelijk wezen is, op aarde leven en God als de ware Bron van leven leren kennen en daarbij niet verloren gaan. Want wanneer een ziel God leert kennen en Hem dan van harte erkent als haar Schepper en Goddelijke Vader, zou zij direct in Hem opgaan. Zo`n ziel zou meteen één met Gods Geest worden en haar zelfstandig bestaan direct verliezen. Het stoffelijke omhulsel, de materie van het lichaam, voorkomt dat de ziel ‘opgaat’ in haar Schepper. Dat is een tweede, zeer belangrijke nut van het stoffelijke  lichaam. (Naar HB 5159).
Meer info
© Als je iets kopieert, wil je dan naar deze website verwijzen?
Wij leven in een gevaarlijk tijdsgewricht. De mens beheerst de natuur, voordat hij geleerd heeft zichzelf te beheersen. (A. Schweitzer, 1875-1965)

Eigenschappen van ijzer verklaard

Waarom is ijzer buigzaam en waarom kan ijzer roodgloeiend zijn? Waarom is ijzer hard en lood zacht? Dit lijkt een vreemde vraag, maar Jakob Lorber geeft een fascinerende nieuwe verklaring die heel logisch is, mits metaal gezien wordt als een verzameling van intelligente ‘deeltjes.’ Zie ook de pagina over ‘oeratoom.’ Jakob Lorber beschrijft in zijn boek: “Aarde en Maan dat eigenschappen gedragen worden door intelligentie-deeltjes. Ijzer is zwaarder dan zink en aluminium, omdat  intelligentie-deeltjes in ijzer heel graag naar hun oorsprong, het binnenste van de aarde, terug willen. Zij voelen die grote aantrekkingskracht naar het binnenste van de aarde, omdat daar hun geestverwanten huizen. De buigbaarheid en soepelheid van ijzer is afkomstig van de intelligentie die al aan alle kanten beproefd is. Deze eigenschap draagt gewilligheid in zich en dat is ontstaan door de vele beproevingen die dit intelligentie-deeltje heeft ondergaan. IJzer gloeit rood in het vuur en dat komt door de woede-deeltjes” die in het metaal aanwezig zijn. Een intelligentie die uit het binnenste van de aarde afkomstig is. De verhitting is een verstoring van hun rust. Heel bijzonder is dat ijzer een elastisch metaal is. Bij vervorming van het metaal streeft het uit zichzelf naar zijn vroegere vorm. Deze eigenschap is afkomstig van boven; het is de intelligente kracht die de oorspronkelijke vorm, de juiste orde, steeds weer wil herstellen. Zo beschouwd, is het logisch dat ijzer uit een verzameling intelligenties bestaat, want mensen kunnen buigzaam zijn, maar ook rood van woede worden. De meeste mensen vinden het heel normaal om een bepaalde orde te handhaven, die voor altijd zo te houden.  Die zijn dan wel vasthoudend, maar niet buigzaam. Als ze dan gedwongen worden, maakt de dwang hen woedend. Op overeenkomstige wijze reageren de intelligenties in het metaal ijzer. Hieruit blijkt dat de fysische eigenschappen van ijzer een geestelijke achtergrond hebben. Dit geldt voor al wat bestaat en op deze bekeken is alle materie een spiegel van het geestelijke leven.
ijzer smeden