Materie bestaat uit wervelingen.

Materie bestaat uit oneindig veel spiralen, zo blijkt wanneer we materie geestelijk beschouwen Die spiralen zijn oneindig klein en oneindig groot. Zulke wervelingen zijn overal in de natuur terug te vinden en er zijn dan ook talloze voorbeelden. Galactische stelsels bijvoorbeeld bestaan uit een wisselend aantal spiraalarmen en DNA is zelfs een dubbele helix. Maar om materie als een oneindig cirkelende spiraal te kunnen gaan zien, moeten we het traditionele wetenschappelijke beeld van materie loslaten.

Ongeveer 100 jaar geleden schetsten helderzienden een fascinerend beeld van het eerste materiële ‘deeltje’. De linker tekening van E.D. Babbit laat heel goed zien dat dit eerste ‘deeltje’ een cirkelende spiraal is. Het bijzondere is dat de wetenschap een soortgelijk idee heeft voorgesteld voor het elektron. En in Hemelsbrood nummer 5186 staat dat materie een cirkelende spiraal is die steeds op het zelfde punt, dat is oneindigheid, uitkomt. En die tekst zegt ook: materie bestaat uit oneindig veel spiralen.

Materie bestaat uit spiraliserende vormen

Juist de tekening van de helderziende Babbit uit 1919, maakt dit mooi zichtbaar. Maar hij is niet de enige, want A. A. Bailey heeft in haar boek “Kosmisch vuur” de onderstaande tekening van het eerste materie ‘deeltje’ gegeven. In essentie komt deze structuur heel goed overeen met die van E.D. Babbit.

Tekeningen

Materie bestaat uit oneindig veel spiralen

Links staat een helderziende waarneming van het kleinste materiedeeltje. De wetenschap ziet het elektron ook als een spiraal.

Materie bestaat uit oneindig veel spiralen

Helderziende waarneming van het eerste materiedeeltje door A.A. Bailey.

Materie bestaat uit oneindig veel spiralen

Spiraalstructuren zijn overal in de natuur te vinden, maar ze vallen pas op, wanneer we erop gaan letten. Op moleculair niveau zijn ze niet met het blote oog zien. De wetenschap heeft onder andere moleculaire eiwit spiralen en de dubbele DNA helix ontdekt door diepgaand onderzoek. Het blijkt dat hun bevindingen overeenstemmen met 100 jaar oude helderziende observaties en hemelsbrood nummer 5186 dat in 2015 is ontvangen.

De wetenschap heeft vastgesteld dat de atomen waaruit materie lijkt te zijn opgebouwd, voor 99% uit lege ruimte bestaat. De tekeningen bevestigen dit beeld volledig, want iedereen kan die schijnbaar lege ruimte zien. Althans, zo interpreteren wetenschappers dit beeld van het atoom. De werkelijkheid is echter dat er geen leegte bestaat, omdat elk punt in de hele oneindigheid een intelligente levensvorm is. Dit vertelde Jezus zo’n 170 jaar geleden aan Jakob Lorber die een en ander door middel van het innerlijk woord in de Nieuwe Openbaring heeft mogen opschrijven.

Doel van materie

Geestelijk gezien is materie een verzameling intelligente krachten die onder invloed van Gods wil in een bepaalde vorm en toestand wordt gehouden. Juist onze aarde is de enige plaats in het universum waar wij mensen kunnen leren inzien dat materie uit oneindig veel spiralen en wervelingen bestaat. Materie houdt niet het werkelijke leven vast. Materie ketent het tegenovergestelde van het werkelijke leven. De mens is het werkelijke leven, materie is niets anders het tegenovergestelde daarvan. Het bestaat uit gevangen oerkrachten.

Deze nieuwe wetenschappelijke verklaringen over materie vertelde Jezus tijdens Zijn predikingstijd al aan Zijn volgelingen. Het was Jakob Lorber die in de 19e eeuw door middel van het innerlijk woord deze verklaringen in de Jakob Lorber boeken mocht optekenen.

Citaat:
“In de eigenlijke betekenis van het woord bestaat helemaal geen materie, omdat de materie zelf alleen maar een werking van krachten is. De werking van deze krachten verschijnt dan als een bepaalde soort in een bepaalde gesteldheid en vorm en laat door dit optreden zien dat de werkende krachten niet zonder intelligentie werken; want waar aan een ding of een wezen een bepaalde vorm, soort en eigenschap te ontdekken is, kan niemand de intelligentie van de daarin werkende krachten loochenen.”

Voor mensen zoals wij, die ooit afdwaalden van ware belangeloze liefde, het goede en ware, is het aardse leven een loutering en een scholing in ware liefde. Daarom hebben wij een stoffelijk lichaam gekregen. En ook dat lijf bestaat dus uit oneindig veel verschillende eiwit, RNA en DNA spiralen.

Deel dit verhaal, kies je platform.

2023-01-26T15:06:44+01:00
Ga naar de bovenkant