De mens is een drie-eenheid.

Lichaam, ziel en geest zijn een drie-eenheid. Dit is waarheid, want de mens is veel meer dan alleen een lichaam van vlees en bloed. Ook al zien de meeste mensen die andere aspecten van de mens (nog) niet, ieder mens is in essentie een geestelijk wezen en hij heeft een zielenlichaam en een grofstoffelijk lichaam.

Lichaam, ziel en geest zijn een drie-eenheid net zoals de warmte en het licht van het vuur een drie-eenheid zijn. Het vuur is de drager, de warmte is het gevoel en het licht geeft de mogelijkheid te kunnen zien. Deze drie aspecten van een vuur zijn niet van elkaar te scheiden, maar voor ons apart kenbaar, voelbaar en zichtbaar.

Op dezelfde wijze is het menselijk lichaam de drager, de ziel het gevoel en de geest het besef. Ons stoffelijk lichaam is de drager van ons leven als ziel, terwijl onze geest het besef van leven, het besef van bestaan is. Ze vormen weliswaar een niet te scheiden drie-eenheid, maar ze zijn wel van elkaar te onderscheiden.

Fijnstoffelijk en grofstoffelijk

Lichaam, ziel en geest zijn een drie-eenheid in ieder mens. Ons zielenlichaam is fijnstoffelijk, maar het lichaam van vlees en bloed is grofstoffelijk. Het lijf is tastbaar en goed zichtbaar, maar het zielenlichaam is alleen voor zeer gevoelige mensen waarneembaar en voelbaar. De fijnstoffelijke energie van het zielenlichaam, de ziel, wordt gemakkelijk over het hoofd gezien, omdat het niet met een apparaat te meten is of zichtbaar gemaakt kan worden.

Het zielenlichaam is net als de grofstoffelijke materie een vorm van ‘licht’, maar dan veel subtieler. Het lichaam van onze ziel bestaat uit geestelijk licht, namelijk ontelbaar veel begrippen en gedachtevormen, intelligente specifica. Veel mensen kennen dit als het etherische lichaam. Jezus beschrijft op deze wijze voor Jakob Lorber de ziel van de mens, want lichaam, ziel en geest zijn een drie-eenheid.

Ontstaan van de ziel

De Heer vertelt vaak in de Jakob Lorber boeken dat elke menselijke ziel uit fijnstoffelijke delen van het mineralen-, planten- en dierenrijk is opgebouwd. En dat gaat niet zomaar, bij toeval, maar langs een zeer bepaalde en uiterst precieze Scheppingsweg die door God geleid wordt. De vorming van de menselijke ziel blijkt het werkelijke doel van het evolutieproces te zijn. Maar omdat het lichaam van de ziel uit zeer subtiele, niet met apparaten meetbare fijnstoffelijke krachten en etherische energieën bestaat, is dit nog niet door de wetenschap ontdekt.

Vanaf de geboorte in haar stoffelijk lichaam, is de ziel één met dat grofstoffelijke lichaam. In de baby en kindertijd slaapt haar geest min of meer, maar in de loop van haar aardse leven ontwikkelt haar geest zich ook, want hij ontwaakt in de pubertijd. Dat haar geest ontwaakt blijkt uit het feit dat er tijdens de pubertijd grote veranderingen in de jongen of het meisje optreden. Niet alleen lichamelijke veranderingen vinden plaats, maar er komt een mens naar voren met een eigen wil en gedachtegoed.

Onderscheid tussen ziel en geest

De geestelijke mens is niet stoffelijk, noch fijnstoffelijk, hij is een geest, want God is Geest en de mens is naar Zijn evenbeeld geschapen. De mens mag denken dat zijn aardse leven, zijn lichaam, zijn bestaan is; dat hij het leven zelf bezit. Maar het leven hier op aarde in een grofstoffelijk lichaam, met een zielenlichaam, is voor een geestelijk mens slechts een door God de Vader aan hem gegeven leven. Een ongelooflijk korte periode, namelijk ongeveer 80 jaar, uit zijn eeuwige leven. In die tijd kan de geestelijke mens ontdekken dat het werkelijke leven geestelijk van aard is en door God aan hem is gegeven. Juist omdat de mens een ziel heeft, staat hij als ziel volkomen vrij tussen materie en geest, want lichaam, ziel en geest zijn een drie-eenheid. Het feit dat wij als ziel vrij tussen materie en de zuiver geestelijke kant van ons eeuwige leven hier op aarde in ons stoffelijke lichaam kunnen leven, zorgt ervoor dat wij een vrije keuze en een vrije wil hebben.

Deel Dit Verhaal, Kies Je Platform!

Andere berichten

Door |2022-06-08T20:46:58+02:00augustus 6th, 2021|
Ga naar de bovenkant