Intelligente vormen van leven.

Elk menselijk lichaam is een ingewikkeld stelsel van verschillende intelligente vormen van leven die nauw met elkaar samenwerken. De interne organen in het lichaam hebben ieder voor zich een intelligentie waardoor zij zelfstandig een taak kunnen uitvoeren. Het hart en de longen, het spijsverteringssysteem, de nieren en de huid die alles bij elkaar houdt zijn daar voorbeelden van. Op microscopisch niveau bestaat het menselijk lichaam uit ruim 30 biljoen cellen die allemaal verschillende en ieder voor zich intelligente levensvormen zijn. Elke cel blijkt een zelfstandige eenheid te zijn die precies weet wat hij moet doen en laten.

In iedere cel zijn ook weer verschillende intelligente krachten en vormen van leven actief. Een cel bevat bijvoorbeeld energiecentrales, dat zijn de mitochondriën. Die verbranden bloedsuiker met zuurstof tot koolzuur en water waarbij moleculaire energie ontstaat. Cellen bevatten ook transportapparaten (golgi apparaat) waarmee zij hun producten of afvalstoffen naar het bloed kunnen sturen. En alle cellen bevatten eiwitfabrieken, dat zijn de ribosomen. Dit zijn een drietal voorbeelden van microscopisch kleine systemen die in een cel zelfstandig hun werk doen en nauw samenwerken met de celkern. Onder leiding van de celkern met het DNA zorgen alle celdelen er met elkaar voor dat de taak van de cel wordt uitgevoerd.

Intelligente vormen van leven

Schematische weergave van een cel met zijn organen en organellen. Elke cel is een wereld op zichzelf en bevat veel verschillende organen. 1.Nucleolus, de kern in de kern (2); 3 en 8 zijn inwendige celstructuren met of zonder ribosomen (5); 4. Transport blaasje afkomstig van een Golgi organel (6); 7. Celskelet eiwit. 9. Mitochondrie organel; 10. Vacuole organel; 11. De waterige celmassa waarin alles leeft en samenwerkt; 12. Opruim en herstel organel; 13. Centriool organel dat betrokken is bij de celdeling; 14. Celwand oftewel celmembraan. Dit zijn stuk voor stuk intelligente vormen van leven.

Voorbeelden van intelligenties

De systemen binnenin een cel beschikken over eiwitten die deeltaken van in de cel uitvoeren. Het bijzondere daarvan is dat die eiwitten op hun beurt weer intelligente krachten zijn. Elk eiwit is een zelfstandige eenheid die in opdracht van het systeem één bepaalde taak kan uitvoeren. Dit is te vergelijken met een aantal medewerkers in een kantoor die met elkaar de administratie van het hele bedrijf op orde houden. Bijvoorbeeld de eiwitten (actine en myoglobine) in spiercellen vormen met elkaar en nog andere eiwitten een spiervezel die kracht kan uitoefenen. Rode bloedcellen bevatten het eiwit hemoglobine dat zuurstof ophaalt uit de longen en dat aan andere cellen in het lichaam geeft. Huidcellen maken het eiwit collageen dat een hoofdbestanddeel van de huid is. Bepaalde cellen van de alvleesklier maken het eiwithormoon insuline dat als boodschapper molecuul er voor zorgt dat andere systemen de bloedsuikerspiegel op de juiste waarde houden.

De celdeling is een uiterst complexe serie processen. Tijdens de celdeling zijn verschillende, duidelijk onderscheidbare stadia te onderscheiden. De stappen van het hele proces gaan achter elkaar door en volgen een heel precies patroon. Hoe weet die cel dat hij moet gaan delen? Welke signalen zetten die cel tot deling aan en, nog intrigerender, hoe weet die cel dat de ene stap klaar is, voordat hij met de volgende stap begint? Daar moet toch een grote intelligentie achter zitten, want al die processen gaan ook nog eens gepaard aan een enorme chemische en biologische activiteit, omdat van alle cellulaire bestanddelen in de moedercel een exacte kopie wordt gemaakt. Al die krachten in cellen zijn intelligente vormen van leven.

Begrijpen en verklaren

Wetenschappers proberen de werking van cellen te verklaren door te wijzen naar het DNA in de celkern. Het DNA zou alles in een cel regelen en controleren, maar tot nu toe worden alle werkingen en krachten in cellen verklaart op grond van aantrekkende en afstotende krachten. De zogeheten waterstofbruggen zijn daar een bekend en veel gebruikt voorbeeld van. In werkelijkheid is het de intelligentie van de ziel en haar geest die het lichaam en zijn biljoenen cellen opbouwen uit oerkrachten waarmee God de Vader de mens op en om de aarde heeft voorzien. Intelligente oerkrachten die in eerst instantie mineralen en organische bouwstoffen vormen waaruit dan onder andere DNA en RNA-moleculen, eiwitten en enzymen worden gemaakt die met elkaar het leven van de cel vormgeven.

Omdat wetenschappers zich uitsluitend op het materiële aspect van het bestaan richten, zien zij het geestelijke aspect van materie niet. Het is de ziel in het lichaam die al die intelligente vormen van leven in stand houdt en coördineert. Zij ontvangt het leven van haar goddelijke geest die in haar hart woont, want een mens is een drie-eenheid van lichaam, ziel en geest.

Citaat

“Waar men niets anders dan uitwerkingen ziet, daar moeten ook evenveel krachten als uitwerkingen zijn; en omdat al die werkingen geordend en planmatig zijn, moeten er ook evenveel intelligenties als kracht aanwezig zijn. En uit deze gevolgtrekking wordt dan ook begrijpelijk, dat de materie alleen maar uit zielen, dus intelligenties bestaat, die door hogere krachten en intelligenties volgens ordening en behoefte tijdelijk kunnen worden vastgehouden.” Einde citaat uit het boek “Aarde en Maan” van de Jakob Lorber boeken die hij door middel van het innerlijk woord van Jezus heeft ontvangen.

Deel Dit Verhaal, Kies Je Platform!

Door |2022-01-15T15:53:32+01:00augustus 3rd, 2020|
Ga naar de bovenkant