Hoe alle zuurstof ontstaat, een nieuwe verklaring.

Zuurstof is dé grootste bron van energie voor mens, dier en plant. Alle mensen, dieren en planten ademen zuurstof uit de lucht in en gebruiken dat voor de cellulaire verbranding van hun voedsel. Daardoor krijgen zij energie en kracht. Jakob Lorber heeft in de Nieuwe Openbaring beschreven hoe alle zuurstof ontstaat. Deze geheel nieuwe zienswijze heeft hij van Jezus ontvangen en in het boek “Aarde en Maan” van de Jakob Lorber boeken opgeschreven.

Zuurstof behoefte is groot

In het dagelijks leven geeft de verbranding van hout, steenkool, olie, diesel, kerosine, gas en benzine met zuurstof kracht en energie. Vele miljarden automotoren en ontelbaar veel machines produceren zo kracht en energie. Er zijn veel apparaten die energie vragen voor het verwarmen van gebouwen. Airco’s vragen energie voor het weer afkoelen van gebouwen en huizen. Miljarden auto’s, vrachtauto’s, tienduizenden vliegtuigen, miljoenen brommers en scooters, al die motoren verbruiken dagelijks niet te meten hoeveelheden zuurstof. Daarnaast zijn er geregeld overal op de wereld gigantische bosbranden, maar ook het gewone dagelijkse koken met gas of op een gewoon houtvuurtje door miljarden mensen vraagt onmeetbare hoeveelheden zuurstof.

Constant 20%

Is het niet wonderbaarlijk dat het zuurstofgehalte in de atmosfeer min of meer constant twintig procent blijft, terwijl er elk moment onvoorstelbaar veel zuurstof wordt verbruikt door die miljarden mensen, dieren, planten, micro-organismen, motoren, apparaten en machines? Bovendien neemt de vraag naar energie elk jaar toe. De afgelopen tien jaar is het gebruik van fossiele brandstoffen met meer dan tien procent toegenomen. De vraag naar energie groeit ontzettend hard sinds het begin van de industriële revolutie die in de 18e eeuw begon. Bovendien is sinds die tijd de wereldbevolking ruim zes keer zo groot geworden, maar desondanks blijft het zuurstofgehalte in de aardatmosfeer constant.

Meer verbranding, minder bomen

De wetenschap heeft al lang geleden ontdekt dat planten, bomen en algen zuurstof produceren. Maar ondanks het kappen van oerwouden overal op de wereld, waar veel mensen zich grote zorgen over maken, blijft het zuurstofgehalte op aarde rond de twintig procent. Als het aantal bossen en bomen op aarde steeds kleiner wordt, woestijnen zich uitbreiden en de groeiende mensheid met zijn immer toenemende energiehonger steeds meer zuurstof nodig heeft voor zijn vele (industriële) activiteiten en houtvuren, waarom wordt het zuurstofgehalte in de aardse atmosfeer dan niet geleidelijk aan lager? Kunnen algen, die de helft van de zuurstofproductie voor hun rekening zouden nemen, dit verlies aan zuurstof compenseren? Is het niet wonderlijk dat het zuurstofgehalte constant twintig procent blijft? Een paar honderd jaar geleden was de wereldpopulatie veel kleiner en toen waren er geen industriële activiteiten. De oerwouden op aarde waren destijds zeer veel groter en toch was ook toen het zuurstofgehalte twintig procent.

Nieuwe verklaring hoe alle zuurstof ontstaat

In de Nieuwe Openbaring ontvangen door Lorber staat – gezien vanuit de traditionele wetenschappelijke opvattingen – in deel 2, hoofdstuk 4:6 van zijn boek “Aarde en Maan”, een wel heel bijzondere verklaring voor de vorming van zuurstof. Zuurstof ontstaat direct uit zonlicht en ether. Citaat:

“Men zal vragen waar deze lucht vandaan komt? Ik zeg jullie: waar ook die van de aarde vandaan komt, namelijk uit de grote voorraadkamer van de oneindige, overal met licht en ether gevulde ruimte!” Einde citaat.

Deze zienswijze maakt duidelijk dat niet planten, algen en bossen hier op aarde de zuurstofproductie op aarde verzorgen, maar God en Zijn geestelijke krachten. Die zorgen ervoor dat er steeds voldoende zuurstof in de lucht aanwezig is. Gods Licht, in de vorm van zonlicht, sterrenlicht en ether, blijkt de ware bron van zuurstof en alle materie te zijn. De hoeveelheid zuurstof wordt vanuit het heelal met de hulp van zonlicht en ether steeds aangevuld. Op deze manier zorgt God ervoor dat het zuurstofgehalte in de aardatmosfeer constant blijft.

Zie ook

Jakob Lorber in het Grote Johannes Evangelie deel 8, hoofdstuk 100:10.

Jakob Lorber De Huishouding van God deel 3, hoofdstuk 341:4; deel 2, hoofdstuk 7:3.

Jakob Lorber in Geheimen van de Natuur blz. 11.

Deel Dit Verhaal, Kies Je Platform!

Materie

Nieuwe zienswijzen op de aarde, materie en het ontstaan ervan. De aarde en haar materie vanuit een geestelijk standpunt beschouwd. Materie [...]

Door |2023-01-26T15:30:43+01:00juli 18th, 2020|
Ga naar de bovenkant