Geheim van de sfinx, een raadsel en test.

Enkele duizenden jaren voor Christus leefde in Egypte de zevende herderskoning, de “Shivinz” die over goddelijke vermogens beschikte welke in latere tijden geheel verloren zijn gegaan. Zijn naam is later verbasterd tot ‘sfinx’. Zijn beeld staat nog steeds bij de piramide van Cheops. Hij was een levendige en ondernemende koning die veel verbeteringen op scholen, in de landbouw en veeteelt heeft ingevoerd. Zo leerde hij bijvoorbeeld de mensen in die tijd hoe je kippen als huisdier kunt houden, hoe je ze kon braden en hun eieren kon bakken en koken. Ook had hij een reusachtig grote hond (“pas” in hun oude taal) die zelfs leeuwen en panters kon verscheuren en die lange tijd zijn kudden bewaakte. De Egyptenaren hadden echter ook een kleiner soort hond, “mal pas” genoemd. Deze honden waren zeer alert en blaften bij onraad, waardoor de grote hond werd gewaarschuwd. Die hield de wilde beesten, die toen veel in Egypte voorkwamen, op een veilige afstand.

Piramides

De Shivinz liet piramides bouwen die latere machthebbers hebben nagebouwd. De grote piramide van Cheops, met de twee obelisken, was toen een “mens-ken-jezelf” schoolgebouw. Het woord piramidai betekende in die oude taal: “Geef mij wijsheid”. En de twee spitse zuilen werden later obelisken genoemd. Dat betekende: “De zuivere zoekt het verhevene, schone, reine.”
De mensen droegen Shivinz op handen en gingen op zijn geringste wenk met al hun krachten aan het werk. De verstandigste mensen uit het volk liet hij onderwijzers en priesters worden. Daartoe richtte hij overal scholen op waar deze mensen nuttige zaken voor het dagelijkse leven leerden. De hoogste godgeleerdheid kon men bij Karnag (niet naakt, dus bekleed en versluierd) bij Korak (deemoedig als een kreeft) en uiteindelijk in de “Ja bu sim bil” tempel in het geheim verwerven.
Het hoofd van de Shivinz siert nog steeds het grote beeld dat zijn volk voor hem maakte, toen hij ongeveer driehonderd jaar oud was. Wij kennen dat beeld nu nog steeds als de “sfinx”, een verbastering van zijn naam. Dat beeld had tot doel de vele mensen die ook tot priester geschoold wilden worden, op de proef te stellen. De “Sfinx” was namelijk hol van binnen. Via een wenteltrap kon men in de kop ervan komen en door de mond van het beeld spreken. Dat klonk dan zo luid dat iedereen geloofde dat het kolossale beeld zelf sprak!

Doel van de Sfinx

Iemand die leerling van de Egyptische wijsheidsschool wilde worden, kreeg van de Shivinz een raadsel en mocht daar drie dagen over nadenken. Op de derde dag werd hetzelfde raadsel dan zogenaamd door het beeld uitgesproken en moesten de aspiranten ter plekke het goede antwoord aan de “Sfinx” geven. Er werd hen gezegd dat hun leven van het al of niet goede antwoord afhing en daarom zagen velen er dus ook vanaf en gaven hun aspiraties op. Ze gingen dan in alle stilte weer terug naar hun eigen land. Dat was ook de bedoeling, want er kwamen veel te veel mensen op die wijsheidsscholen af. Maar, degene die moedig was en de oplossing meende te hebben gevonden, werd via een luik afgevoerd als zijn antwoord niet juist was. Hij werd niet gedood, maar kreeg de kans om met zijn opleiding te beginnen. Zo werd zijn niet geringe moed beloond!
Mozes zou erin geslaagd zijn zo`n raadsel op te lossen. Men zegt dat een Griek er later in geslaagd zou zijn “het” raadsel van de Sfinx op te lossen, maar dat kan niet kloppen omdat de aspiranten voor de wijsheidsscholen niet steeds het zelfde raadsel moesten oplossen.

Noot

De feiten van deze tekst zijn uit de Nieuwe Openbaring door Jakob Lorber. Hij ontving in de 19e eeuw deze teksten direct van Jezus Christus die in zijn hart hoorde spreken en schreef met pen en inkt gedurende 24 jaar alles wat hem gezegd werd op in schriften die tot op heden nog bewaard zijn. Deze buitengewone teksten geven op alle denkbare levensvragen diepgaande en goed te begrijpen antwoorden. Hij heeft zo de meest wijze en ongeëvenaarde kennis van lichaam en materie, ziel en geest mogen doorgeven. En op alle gebieden van de hedendaagse wetenschap heeft hij vele voorspellingen gedaan die later exact zijn uitgekomen.

Deel Dit Verhaal, Kies Je Platform!

Andere berichten

Door |2023-01-28T16:47:44+01:00januari 19th, 2023|
Ga naar de bovenkant