Het allereerste materiedeeltje.

Een hartvormige spiraalvorm is het allereerste materiedeeltje en de eerste vorm van leven. Die vorm ontstaat bij de botsing van twee zonnestralen en heeft de onvoorstelbaar korte levensduur van één triljoenste seconde. Het volgende moment heeft het ‘deeltje’ zich namelijk verenigd met een soortgelijk ‘deeltje’. Dat gaat razendsnel verder tot een cluster van die ‘deeltjes’ waarneembaar is geworden, dus een of andere stoffelijke vorm heeft gekregen. Deze wetenschap in het boek “Geheimen van de natuur”, heeft Jakob Lorber van Jezus door middel van het innerlijk woord ontvangen.

De kern van het kleine waterstofatoom bestaat uit 18 van dergelijke ‘lichtdeeltjes’, zo schrijven A. Besant en C.W. Leadbeater in 1919. Jakob Lorber is echter de enige die vertelt dat die eerste ‘materiedeeltjes’ bij de botsing van twee zonlichtstralen ontstaan. Het is geen ‘deeltje’, maar een schijnbaar lege ruimte die volgens Lorber volledig met ether is gevuld. Dit ‘deeltje’ heeft de vorm van een oneindige spiraal. Heel de materie weerspiegelt op onvoorstelbaar veel manieren deze spiraalvorm, de geometrie in de natuur.

Sterrenlicht is de bron van alle materie

Onvoorstelbaar klein materiedeeltje

Het oeratoom volgens E.D. Babbit is een oneindige spiraal. Hij tekende dit in het jaar 1925. De spiraalstructuur van een elektron – zie hieronder – komt zeer goed hiermee overeen.

Het allereerste materiedeeltje

De onderstaande veelvoudige spiraalstructuur tekende A. A. Bailey omstreeks 1950 in haar boek over “Kosmisch vuur.” Deze vorm komt overeen met de waarnemingen van andere helderzienden, zoals E. Babbit, uit het begin van de 20-ste eeuw.

Het wetenschappelijke beeld van een elektron lijkt bijzonder veel op de modellen van een oeratoom uit de vorige eeuw.

Het allereerste materiedeeltje

Dit moeilijk te begrijpen verschijnsel stemt volkomen overeen met het feit dat de wetenschap eveneens heeft vastgesteld dat een atoom voor meer dan 99% lege ruimte is. Ether bestaat namelijk volgens de wetenschap niet. Uit de werken van Lorber blijkt dat er echter geen ‘leegte’ bestaat. Het atoom is niet ‘leeg’, de kosmos is niet leeg, maar elk punt in de oneindigheid is een vorm van geestelijk leven. Alle materie is niets anders dan gevangen oerkrachten, geestelijke krachten. Daarom weerspiegelt alle materie geestelijke vormen van leven. Maar materie zoals een steen, plant of zelfs een dier, heeft geen eigen besef te leven. Materie heeft geen bewustheid van bestaan. Alleen de mens is zich bewust dat hij bestaat, dat hij leeft. De mens heeft van God de Vader een ik-besef gekregen, zie hemelsbrood 6801 en 7051

Maar, wat is geestelijk leven? Het werkelijke leven is geestelijk van aard, schrijft Lorber. Maar ook E. Swedenborg, G. Mayerhofer, M. Seltmann en miljoenen andere mensen zijn deze mening toegedaan. Zij voelen en zien de geestelijke mens, de ziel. Die mensen weten: lichaam en geest zijn elkaars spiegelbeeld. Voor hen is alle materie een geestelijke levensvorm. Materie is niets anders dan verdichte en gespiegelde vormen van geestelijke oerkrachten.

Jakob Lorber en het atoom

Jezus maakte al voor 1864 de eigenschappen van het atoom aan Jakob Lorber bekend. De wetenschap heeft deze uitspraken volledig bevestigd, maar de bewegingen van dit eerste levende “deeltje” zijn uitingen van het goddelijke leven. Gods adem zeggen de mystici. Alle beweging is een vorm van het Ene leven, God Zelf en Hij is Geest.

    1. De atomaire structuur berust op polariteiten. Zie Jakob Lorber in: “Geschenken uit de hemel”, blz. 137:7.
    2. In het binnenste van de atomen is alles in razendsnelle beweging. Zie Jakob Lorber in: HG 1,184:10.
    3. In het atoom heersen centrifugale en centripetale krachten. Zie Jakob Lorber in: “Aarde en maan” 45:11.

Deze verklaringen over materie gaf Jezus tijdens Zijn predikingstijd aan al aan Zijn volgelingen en zijn in de Jakob Lorber boeken gepubliceerd.

Deel Dit Verhaal, Kies Je Platform!

Door |2023-01-26T15:01:39+01:00juli 7th, 2020|
Ga naar de bovenkant