Geometrische vormen in de natuur.

Geometrie in de natuur is overal. Het woord geometrie betekent meetkunde en houdt zich bezig met lijnen, cirkels, hoeken en oppervlakken. Lijnen, hoeken en cirkels in de natuur volgen een bepaalde wetmatigheid: de guldensnede. Deze gulden snede zorgt ervoor dat alles in de natuur geometrisch is opgebouwd en de vormen die daardoor ontstaan, fascineren ons en vinden we prachtig. Omdat alle natuurlijke vormen geometrisch blijken te zijn, volgt daaruit dat er een Intelligente Kracht moet zijn die de grondslag vormt van al het bestaande.

Neem bijvoorbeeld de vele sterrenstelsels, zoals deze, of de spiraalvormige wervelingen van wolken in een depressie. Dit zijn wervelingen op kosmische en zeer grote schaal.

Geometrie in de natuur

Maar er zijn ook wervelingen op kleine schaal. Neem bijvoorbeeld deze wonderlijk gevormde romanesque kool, of een vingerafdruk, of deze nautilus schelp.

Geometrie in de natuur

Op cellulair niveau is die geometrie in de natuur ook te vinden. Dit tabak mozaìek virus bijvoorbeeld, wikkelt zijn erfelijke informatie in een eiwit spiraal. Die eiwitspiraal bestaat uit de groene bolletjes en het RNA is rood gekleurd. Onze huid bestaat uit het bekende huideiwit collageen. Dit eiwit lijkt op een touw dat uit drie om elkaar gedraaide strengen bestaat. Een en ander cellulair eiwit, tubuline, is één langgerekte spiraal.

Geometrie in de natuur

Het bijzondere is dat zelfs het kleinste materiedeeltje een spiraalvorm heeft. Jezus vertelde in de Nieuwe Openbaring door Jakob Lorber dat dit eerste ‘diertje’ ontstaat uit het samengaan van twee lichtstralen, fotonen.

Fascinerende geometrie op aarde

Verder lezen …