De evolutie van de mens.

“Hoewel ontdekt is dat de mens miljoenen jaren op aarde leefde, blijkt dat die oermensen nimmer boven een bepaald primitief ontwikkelingsniveau uit kwamen. Maar ongeveer 6000 jaar geleden verscheen er ineens een mensensoort op aarde dat verrassend snel een cultuur schiep, staten stichtte, piramides bouwde, het schrift uitvond, uit erts metalen vrijmaakte, recht en wetten ontwierp; kortom een geweldige vooruitgang in zeer korte tijd. Vele honderdduizenden jaren veranderde er weinig, totdat ineens in een paar duizend jaar grote vorderingen werden gemaakt. Plotseling beschikte de mens over een onbekende geestelijke kracht en een grote creativiteit. Waar was die zo plotseling vandaan gekomen?” (K. Eggenstein in: “De profeet Jakob Lorber”, blz. 42.)

Jezus zegt in de Nieuwe Openbaring door Jakob Lorber: “Ieder mens heeft een onsterfelijke ziel en in de ziel een geest die nog onsterfelijker is. En opdat de ziel, als geest die zich uit de materie ontwikkelt, volledig één wordt met de oergeest van God, die ‘liefde’ heet, moet al het streven van de ziel erop gericht zijn, dat zij zich ten eerste losmaakt van de materie en van alle eisen die deze stelt, en dat zij al haar inspanningen, al haar doen en laten enkel naar het zuiver geestelijke richt; ten tweede moet het voortdurend haar enige zorg zijn, dat zij één wordt met de in haar rustende geest van Gods zuivere liefde, omdat God Zelf van oorsprong in Zijn oerwezen de allerzuiverste Liefde is.”

Deel Dit Verhaal, Kies Je Platform!

Wil je iets delen? Schrijf een berichtje.

Door |2022-06-08T20:34:24+02:00januari 10th, 2022|
Ga naar de bovenkant