Enzymen zijn intelligente krachten.

Net als cellen en eiwitten zijn enzymen eveneens intelligente krachten. Enzymen blijken een gespecialiseerde groep eiwitten te zijn die allerlei chemische reacties overal in de cel zelf, maar ook in de verschillende organellen van cellen katalyseren, mogelijk maken. Het bijzondere is dat enzymen hun reactie buitengewoon snel uitvoeren, miljarden malen sneller dan een organisch chemicus deze zelfde reactie bij kamertemperatuur zou kunnen doen. Die moet er veel moeite voor doen, hij heeft een veel minder goed resultaat en bovendien ontstaan verschillende bijproducten. Naast dat enzymen ontzettend snel hun taak uitvoeren, zijn zij dus ook nog veel specifieker en zij blijven onvermoeibaar hun taak uitvoeren net zolang als nodig is.

Spijs verteren

Enzymen zijn onmisbaar bij het verteren van voedsel. De spijsverteringsenzymen bijvoorbeeld, breken alle voedselbestanddelen vlot af. Zo zijn er eiwitsplitsende enzymen (proteases) die bijvoorbeeld het spiereiwit in een stukje vlees of vis afbreken. Deze proteases zijn feitelijk heel aparte enzymen, want zij breken alle soorten eiwitten en enzymen, inclusief zichzelf, af. Ze zijn dus heel gevaarlijk voor de cel zelf, vandaar dat dergelijke enzymen in aparte opruimorganellen (lysosomen, zie nr. 12 in de figuur) van de cel actief zijn.

Het enzym amylase uit het speeksel breekt zetmeel uit brood, rijst of een aardappel af en maakt op die manier bloedsuiker vrij. Daarnaast zijn er weer andere enzymen (lipases) die vetten en oliën afbreken. Die vetten zijn een onmisbaar bestanddeel van celwanden. Deze drie soorten enzymen breken eiwitten, koolhydraten en vetten af, maar daarnaast bestaan nog weer andere enzymen die nieuwe bestanddelen en vele soorten bouwstoffen voor de cel maken. Al dergelijke enzymen zijn onmisbaar voor het leven en in stand houden van één cel. En dit geldt voor alle miljoenen cellen die met elkaar een orgaan of een heel stoffelijk lichaam vormen.

Verklaring

De typisch katalytische werking van een enzym probeert de wetenschap te verklaren op grond van aantrekkende en afstotende krachten, maar wàt is het dat die buitengewoon snelle werking van het enzym veroorzaakt? Er is in elk enzym een reactiecentrum waar de reactie plaatsvindt, maar juist wàt precies de reactie versnelt en gemakkelijker maakt, dàt is nog niet opgehelderd. De binding van molecuul A aan het enzym is de eerste stap, maar waarom gaat de splitsing tot molecuul B1 en B2 in dit voorbeeld zo gemakkelijk? Wat dòet dat enzym eigenlijk? De wetenschap zegt dat de activeringsenergie wordt verlaagd, maar zegt er niet bij waardoor en hoe dat gebeurt.

Enzymen zijn intelligente krachten

Voorbeeld van een enzymatische reactie waarbij molecuul A in twee moleculen B1 en B2 wordt gesplitst.

De geest en zijn ziel

Mineralen zijn opgebouwd uit geestelijke oerkrachten. Met deze kennis zijn heel goed de typerende eigenschappen van bijvoorbeeld ijzer en andere metalen te verklaren. Het zelfde moet gelden voor een enzym, voor een eiwit, voor een organel in de cel en elke cel op zichzelf óók weer. Steeds zijn geestelijke krachten en intelligentie de basis voor de stoffelijke functie en eigenschappen.

Enzymen zijn intelligente krachten die kennelijk weten wat zij wanneer moeten doen, of niet doen. Dit aspect wordt (nog) niet door de wetenschap gezien, noch erkent. Want niet alleen bestaan aantrekkende en afstotende krachten, zoals bij waterstofbrug vorming, maar er is ook een intelligente werking, want daar waar krachten en uitwerkingen zijn, moet ook een achterliggende intelligentie alles coördineren en besturen. In het boek “Aarde en Maan” en het “Grote Johannes Evangelie” van de Nieuwe Openbaring boeken door Jakob Lorber, staan veel voorbeelden van geestelijke krachten. Het was Jezus Zelf die deze boeken door middel van het innerlijk woord aan Lorber heeft gegeven.

Het kan niet anders dan dat de geest met zijn ziel die intelligentie is, want in een cel en zijn organellen zitten vele triljoenen verschillende moleculen en toch kan elk enzym zijn specifieke substraat in die onvoorstelbaar complexe brei vinden. Alles in een cel is in dynamische beweging, miljoenen reacties vinden tegelijk in korte tijd plaats, dat vereist zoveel coördinatie en regulatie, dat het niet anders dan de intelligente van de ziel met haar geest kan zijn die al die ontelbare gebeurtenissen overziet en kan besturen.

Deel Dit Verhaal, Kies Je Platform!

Door |2022-01-24T17:49:33+01:00augustus 1st, 2020|
Ga naar de bovenkant