Eiwitten zijn intelligente krachten.

Plantaardige, dierlijke en menselijke cellen bevatten eiwitten en al die eiwitten zijn intelligente krachten. Elke cel is gemaakt met speciale bouwstenen die in de moleculaire biologie bekend zijn als eiwitten, vetten, koolhydraten en nucleïnezuren. Elke plant-, dierlijke- en menselijke cel bevat deze algemene bouwstenen en beschikt daarnaast over zijn eigen karakteristieke eiwitten waarmee hij zijn cellulaire taken uitoefent.

Eiwiten zijn intelligente krachten

Schematische weergave van een cel met zijn organen en organellen. Elke cel is een wereld op zichzelf en bevat veel verschillende organen. 1.Nucleolus, de kern in de kern (2); 3 en 8 zijn inwendige celstructuren met of zonder ribosomen (5); 4. Transport blaasje afkomstig van een Golgi organel (6); 7. Celskelet eiwit. 9. Mitochondrie organel; 10. Vacuole organel; 11. De waterige celmassa waarin alles leeft en samenwerkt; 12. Opruim en herstel organel; 13. Centriool organel dat betrokken is bij de celdeling; 14. Celwand oftewel celmembraan.

Eiwitten zijn intelligente bouwstenen

De wand van een cel (grijze vlak nr. 14) bestaat uit vetten waarin eiwitten kunnen zitten die als het ware een toegangsdeur zijn voor voedingsstoffen, of ook hormonen die een cel nodig heeft. In het bloed circuleren bijvoorbeeld hormonen die door zulke eiwitten al dan niet tot die cel toegelaten worden. Juist dat speciale eiwit (receptor of ontvanger) in die celwand zorgt ervoor dat het juiste hormoon uit de bloedstroom wordt herkend en de cel kan binnenkomen.

Andere eiwitten (skelet eiwitten) bepalen de vorm en stevigheid van een cel, want er zijn eiwitten (nr. 7) die aan de binnenkant de cellulaire vorm in standhouden. Elk afzonderlijk organel of systeem beschikt over zijn eigen ‘medewerkers’, dat zijn voornamelijk eiwitten en enzymen die hun deeltaken zelfstandig kunnen uitvoeren. Het bijzondere is dat al die eiwitten uit zichzelf precies weten wat zij in die cel moeten doen en laten. Zo gezien zijn eiwitten intelligente krachten.

Binnenin iedere cel zijn verschillende, maar meer complexe intelligente vormen van leven actief. Die worden in de moleculaire biologie organellen genoemd en zijn te beschouwen als microscopisch kleine cellen in een cel. Elke cel bevat bijvoorbeeld energiecentrales, dat zijn de mitochondriën (nr. 9). Die verbranden bloedsuiker met zuurstof tot koolzuur en water waarbij moleculaire energie ontstaat. Cellen bevatten ook productie organellen (nr. 6, het Golgi apparaat) en transportapparaten (4) waarmee zij hun producten of afvalstoffen naar het bloed kunnen sturen en dan afvoeren. En alle cellen bevatten eiwitfabrieken, dat zijn de ribosomen (5) die aan een interne structuur (3) zijn gebonden.

Intelligentie van organellen

De organellen in een cel beschikken over eiwitten die de deeltaken van dat specifieke organel uitvoeren. Het bijzondere daarvan is dat zij op hun beurt weer intelligente krachten zijn. Elk eiwit is een zelfstandige eenheid die in opdracht van het organel één bepaalde taak kan uitvoeren. Dit is te vergelijken met een aantal medewerkers in een kantoor die met elkaar de administratie van het hele bedrijf op orde houden. Bijvoorbeeld de eiwitten (actine en myoglobine) in spiercellen vormen met elkaar een spiervezel die kracht kan uitoefenen. Rode bloedcellen bevatten het eiwit hemoglobine dat zuurstof ophaalt uit de longen en de zuurstof aan andere cellen in het lichaam geeft. Huidcellen maken het eiwit collageen dat een hoofdbestanddeel van de huid is. Bepaalde cellen van de alvleesklier maken het eiwithormoon insuline dat als boodschapper molecuul er voor zorgt dat andere systemen de bloedsuikerspiegel op de juiste waarde houden.

Intelligent leven

In elke cel van plant, dier of mens zijn zowel organellen als eiwitten intelligente krachten die zelfstandig hun taken uitvoeren en nauw samenwerken met de celkern. Onder leiding van de ziel en haar geest zorgen alle cellulaire systemen er met elkaar voor dat de taak van die cel wordt uitgevoerd. De celkern met zijn genetische informatie (DNA) regelt en stuurt op moleculair niveau, maar het is het leven Zelf dat alles in die cel leidt en coördineert. Niet alleen zijn alle moleculen in één cel een levensvorm en een intelligente kracht, maar ook elk denkbaar punt in het oneindige universum is een intelligente vorm van geestelijk leven.

Begrijpen en verklaren

De wetenschap probeert de specifieke werking van een of ander eiwit op basis van aantrekkende en afstotende krachten te verklaren. Maar wàt zijn die aantrekkende krachten precies? In de geestelijke wereld trekt het gelijke het gelijke aan. Dit kan iedereen voelen en ervaren, want mensen kunnen zich tot elkaar aangetrokken voelen, maar naast het gevoel van sympathie bestaat het gevoel van antipathie. Omdat moleculaire stoffen uit intelligente (oer)krachten bestaan, is dit de werkelijke en geestelijke basis van dergelijke krachten. Daar waar krachten en uitwerkingen zijn, moeten achterliggende intelligenties alles coördineren en besturen. En dàt is de geest met zijn ziel in de mens, in het dier en in de plant. Het bestaan en de aard van de ziel en haar geest wordt in de Jakob Lorber boeken gedetailleerd door Jezus uitgelegd.

Deel Dit Verhaal, Kies Je Platform!

Door |2022-01-15T15:59:54+01:00juli 25th, 2020|
Ga naar de bovenkant