Over natuurkundige eigenschappen van ijzer.

Jezus heeft in de Nieuwe Openbaring de eigenschappen van ijzer verklaard en wel op een geestelijke manier die toch goed te begrijpen is. Eigenlijk weten we niet waarom ijzer buigzaam is en waarom kan ijzer roodgloeiend zijn? Waarom is ijzer hard en lood zacht? IJzer zwaar en aluminium licht? Dit lijkt een vreemde vraag, maar in de Nieuwe Openbaring door Jakob Lorber  staat een fascinerende nieuwe verklaring die heel logisch is, mits metaal gezien wordt als een verzameling van intelligente deeltjes, intelligente krachten.

In het boek “Aarde en maan” door Jakob Lorber legt Jezus aan hem de vorming en de natuurkundige eigenschappen van ijzer uit. Die eigenschappen worden gedragen door intelligentie-deeltjes. IJzer is zwaarder dan aluminium, omdat intelligentie-deeltjes in ijzer heel graag naar hun oorsprong, het binnenste van de aarde, terug willen. Zij voelen die grote aantrekkingskracht naar het binnenste van de aarde, omdat daar hun geestverwanten huizen.

Voorbeelden

De buigbaarheid en soepelheid van ijzer is afkomstig van de intelligentie die al aan alle kanten beproefd is. Deze eigenschap draagt gewilligheid in zich en dat is ontstaan door de vele beproevingen die dit intelligentie-deeltje heeft ondergaan.

IJzer gloeit rood in het vuur en dat komt door de “woede-deeltjes” die in het metaal aanwezig zijn. Een intelligentie die uit het binnenste van de aarde afkomstig is. De verhitting van het ijzer leidt tot een verstoring van hun rust.

Heel bijzonder is dat ijzer een elastisch metaal is. Bij vervorming van het metaal streeft het uit zichzelf naar zijn vroegere vorm. Deze eigenschap is afkomstig van boven; het is de intelligente kracht die de oorspronkelijke vorm, de juiste orde, steeds weer wil herstellen.

Op deze manier beschouwd, is het logisch dat ijzer uit een verzameling intelligenties bestaat, want mensen kunnen buigzaam zijn, maar ook rood van woede worden. De meeste mensen vinden het heel normaal om een bepaalde orde te handhaven, die voor altijd zo te houden. Die zijn dan wel vasthoudend, maar niet buigzaam. Als ze dan gedwongen worden, maakt de dwang hen kwaad of zelfs woedend. Op overeenkomstige wijze reageren de intelligenties in het metaal ijzer. Hieruit blijkt dat de fysische eigenschappen van ijzer een geestelijke achtergrond hebben. Dit geldt voor al wat bestaat en op deze wijze beschouwd is alle materie een spiegel van het geestelijke leven en zijn de typisch natuurkundige eigenschappen van ijzer verklaard.

Citaat

In het boek Aarde en Maan staat een alles omvattend geestelijk beeld van materie, mineraal, plant en dier:

“Nadat we deze specifica hebben leren kennen en men heeft beseft dat ze werkelijk in dit metaal net zo aanwezig zijn als in het planten- en dierenrijk, wat hindert ons dan om op goede gronden voor zeker aan te nemen, dat het dierlijk leven net zo goed aanwezig is in metalen en andere mineralen als bij de dieren zelf? Want de afzonderlijke intelligenties zijn altijd dezelfde of ze nu in mineralen, planten of dieren aanwezig zijn, alleen met dit onderscheid, dat in de mineralen nog maar heel weinig intelligenties verenigd verschijnen, terwijl bij de planten en vooral bij de dieren, met hun hogere ontwikkeling, al veel grotere hoeveelheden werkzaam aanwezig zijn. Terwijl het mineraal ongeveer acht, negen, tien, hoogstens twintig intelligenties telt, vindt men bij veel planten er al duizenden, bij veel dieren vele miljoenen en miljoenen maal miljoenen en bij de mensen talloze vanuit alle sterren en uit alle atoomdeeltjes van de aarde.

In de eigenlijke betekenis van het woord bestaat helemaal geen materie, omdat de materie zelf alleen maar een werking van krachten is. De werking van deze krachten verschijnt dan als een bepaalde soort in een bepaalde gesteldheid en vorm en laat door dit optreden zien dat de werkende krachten niet zonder intelligentie werken; want waar aan een ding of een wezen een bepaalde vorm, soort en eigenschap te ontdekken is, kan niemand de intelligentie van de daarin werkende krachten loochenen.”

Deel Dit Verhaal, Kies Je Platform!

Materie

Nieuwe zienswijzen op de aarde, materie en het ontstaan ervan. De aarde en haar materie vanuit een geestelijk standpunt beschouwd. Materie [...]

Door |2023-01-26T15:34:20+01:00juli 24th, 2020|
Ga naar de bovenkant