Doel van het leven.

Het werkelijke doel van het leven is voor ieder mens de ontwikkeling van onbaatzuchtige en onvoorwaardelijke liefde. Ook na de lichamelijke dood, die geen dood is, maar een overgang naar het geestelijke leven, gaat ieder mens in zijn leven aan gene zijde verder met de ontwikkeling van belangeloze liefde.

De ontwikkeling van onbaatzuchtige, wijze liefde is geestelijke ontwikkeling en elke ziel begint daaraan zodra zij op aarde een stoffelijk lichaam heeft gekregen. Dit vertelde Jezus vaak tijdens Zijn prediking hier op aarde en Hij legde de mensen ook uit waarom het niet anders kàn zijn. Jakob Lorber beschrijft in deel drie (bladzijde 9) van het boek “Geschenken uit de hemel”,  zeer gedetailleerd deze geestelijke ontwikkeling van de mens.

Geestelijke ontwikkeling

Wat is nu die geestelijke ontwikkeling van de menselijke ziel? Niets anders dan het daadwerkelijk leren leven vanuit onbaatzuchtige en onvoorwaardelijke liefde, want dit is het doel van het leven voor iedereen hier op aarde. Maar wat betekent dit, wat is dit voor een liefde? Het blijkt dat mensen deze belangeloze liefde zuiver en alleen in de praktijk, door zelf te gaan doen, kunnen leren. Zelf ontdekken en doorleven wat liefde in al haar aspecten werkelijk is, maar daar wel altijd de hulp van Jezus bij vragen, want alleen met Zijn hulp en Zijn Leer kan iedereen die ware wijze liefde worden.

Ontwikkeling van ware wijze liefde

Liefde is houden van, maar waar richt iemand zijn liefde op? Als dat liefde voor geld is, kan hij gierig worden en geldzucht ontwikkelen. Eenmaal gevangen door geldzucht kan hij rijk worden en steeds rijker willen zijn. Een rijk mens die met zijn vele geld arme mensen helpt zal er zeer door gewaardeerd worden, maar de rijkaard die geld blijft verzamelen zal dat gevoel niet kunnen krijgen, omdat hij niet aan zijn medemens noch aan geven denkt. Zo`n mens is slechts op zichzelf gericht en hij kent de belangeloze liefde niet, want zijn eigenbelang gaat voor en hij houdt geen rekening met de noden van andere mensen.

Zonder liefde kan niets bestaan, dit is waarheid. Ware wijsheid komt uit zuiver belangeloze liefde voort, maar boekenkennis kent deze liefde niet. Liefde en wijsheid samen scheppen kracht om te doen wat gedaan kan worden. Wijsheid uit liefde kent altijd de weg en liefde geeft de kracht om te handelen naar Gods barmhartige en zachtmoedige orde. Maar daar is ook geduld bij nodig. En mensen kennen geduld pas werkelijk, als zij hebben ervaren welke gevolgen ongeduld kan geven. Daar is eveneens een zekere inzet van ernst en volharding bij nodig, anders geeft iemand het voortijdig op. Zonder inspanning en inzet van alle kracht, zelfverloochening en doorzetten, voltooit de ziel haar geestelijke ontwikkeling niet. Maar zij mag op elk moment hulp en kracht van de God de Vader vragen en Hij zal dat geven, in overvloeiende maat. (Johannes 10:10)

Voltooiing van het doel van het leven

De mens is de eigenlijke grond en het einddoel van de totale schepping. Wanneer de ziel haar geestelijke ontwikkeling hier op aarde of aan gene zijde heeft voltooid, en dat bepaalt alleen God de Vader, smelt zij samen met haar geest. Zij staat daarna op uit haar graf van de materie en wordt uiteindelijk één met God de Vader Zelf. Zij is dan één in Zijn Liefde, leeft zelfbewust in Gods sferen van Liefde (warmte) en Licht (wijsheid) en zij heeft haar stoffelijk lijf nooit meer nodig, want die mens is wedergeboren en God de Vader heeft in die mens alles nieuw_gemaakt.

Deel Dit Verhaal, Kies Je Platform!

Andere berichten

Doel van het leven

Doel van het leven. Het werkelijke doel van het leven is voor ieder mens de ontwikkeling van onbaatzuchtige en onvoorwaardelijke liefde. Ook na [...]

Door |2023-03-12T11:04:45+01:00december 2nd, 2020|
Ga naar de bovenkant