Het geestelijke strijdveld van de ziel.

De strijd van de ziel hier op deze aarde is een geestelijke strijd. Omdat zij en haar zielenlichaam van de materie afkomstig zijn, verlangt zij van nature naar haar materiële omgevingen terug. Maar de goddelijke geest in haar stimuleert haar dat verlangen los te laten en zich juist niet op al die wereldse en materiële dingen te richten. Dit is dan ook een strijd die ieder mens in zichzelf voert.

Quote

“Wat kan er van een mens terechtkomen als hij niet vroegtijdig leert zijn gedachten te onderzoeken, te ordenen en al het onreine, kwade en verkeerde daaruit te verwijderen? Ik zeg je, zo iemand zou slechter en kwaadaardiger worden dan het meest verscheurende en wilde dier!”

De strijd van de ziel is een geestelijke strijd die zij ook nog eens op vele fronten tegelijk moet voeren. In de tabel hieronder zijn een aantal deugden en ondeugden tegenover elkaar gezet, waaruit blijkt dat de mens dagelijks vele malen besluiten neemt over belangrijke morele kwesties. Maar in de regel doen de meeste mensen dat min of meer automatisch en volgens hun eigen waarden en normen, maar dat hoeft niet altijd een keuze voor werkelijk onbaatzuchtige en onvoorwaardelijke liefde te zijn. Die keuze kan zelfs daar volkomen tegenin gaan.

Ondeugden en deugden

De strijd van de ziel

Zie ook Hildegard von Bingen in haar boek: “Heilen mit der Kraft der Seele”.

Geestelijke ontwikkeling

Ieder mens is zo`n strijdende ziel en krijgt de kans zich hogere en nobele eigenschappen eigen te maken, als zij naar haar geweten luistert. De keus is altijd vrij, want de mens heeft een vrije wil, maar de keus is nooit zonder gevolgen. Elke menselijke ziel ontvangt van haar Schepper een ik-besef, het ego. Hierdoor lijkt het alsof alles wat iemand doet, of niet doet, dat het zijn of haar werk is, maar dat blijkt een illusie te zijn. Het lijkt slechts alsof de mens zelf zo slim, zo handig, zo inventief, zo creatief is, maar het zijn allemaal ingevingen, inzichten en gedachten die mensen van hun Schepper ontvangen. Zelfs de vragen die de mens zich zelf stelt, worden hem gegeven. Maar iedereen mag denken en geloven dat hij iets zelf heeft bedacht, uitgevonden, gemaakt, tot stand heeft gebracht. Slechts een oprecht en deemoedig mens kan erkennen dat onze Goddelijke Schepper die vrijgevige en zachtmoedige Gever en Opvoeder is.

Veredelen van de ziel

In deel 8 van het Grote Johannes Evangelie door Jakob Lorber vertelt Jezus dat iedere ziel zich dient te zuiveren. Het lichaam maakt zij schoon met water en zeep, maar de ziel wordt gezuiverd door de waarheid en een vaste onbuigzame wil. God boven alles liefhebben en de medemens als jezelf is de gouden sleutel voor de zuivering van de ziel. Want liefde kan alles gebruiken en zuivert uit wat niet bij haar past. Deze inzichten gaf Jezus aan Jakob Lorber die alles wat hij ingegeven kreeg, publiceerde in de boeken van de Nieuwe Openbaring.

Deel Dit Verhaal, Kies Je Platform!

Andere berichten

Jakob Lorber

Nieuwe Openbaring - Nieuwe inzichten Jakob Lorber ontving al 170 jaar geleden de Nieuwe_Openbaring en gaf de mens daarmee volkomen nieuwe inzichten. Deze [...]

Voorspellingen

Voorspellingen door Jakob Lorber. De vele verschillende wetenschappelijke voorspellingen door Jakob Lorber en gedetailleerde verklaringen van bekende natuurverschijnselen die hij in de Nieuwe [...]

Door |2022-08-17T11:16:44+02:00september 28th, 2020|
Ga naar de bovenkant