Liefde en haar wijsheid bouwen op.

Creatieve mensen hebben soms briljante ideeën. Zij ontwikkelen en maken nieuwe apparaten, of slimme en handige dingen die anderen kunnen gebruiken. Het lijkt alsof zij dat allemaal zelf bedenken, maar in werkelijkheid inspireert God de Vader vanuit Zijn hemelse wereld die mensen en zij mogen geloven dat ze het zelf bedacht hebben, maar alles wat mensen schijnbaar zelf bedenken en ontwikkelen zijn Gods ingevingen. Het is letterlijk een inval, ineens is daar de oplossing voor het probleem, of van het ene op het andere moment ziet iemand hoe hij iets kan doen of maken.

Voor het realiseren van een creatief idee zijn in de meeste gevallen ook andere mensen nodig. Zij helpen bij het uitwerken en ontwikkelen van het idee. De een kan bepaalde dingen in detail uitwerken en de ander heeft de kennis of een apparaat waarmee onderdelen gemaakt kunnen worden. Weer een ander weet hoe je het beste andere mensen ervoor kunt interesseren. Zo bouwen mensen op elkaar en zorgen ze er met elkaar voor dat het nieuwe idee werkelijkheid wordt.

Overal zijn er groepen mensen die elkaar helpen bij het uitwerken van hun plannen en ideeën, want niemand kan het alleen. Als we daar wat langer bij stil staan, blijkt dat dit voor alles in ons dagelijks leven geldt, want niemand kan iets werkelijks tot stand brengen zonder de hulp van andere mensen. De bakkerij bijvoorbeeld die ons dagelijks brood verzorgt, heeft veel mensen in dienst die ervoor zorgen dat andere mensen elke dag hun boterham kunnen eten.

Geestelijke ontwikkeling

Dit geldt eveneens voor onze geestelijke ontwikkeling. De mensen die vóór ons op aarde leefden, hebben met elkaar toen hun wereld gemaakt en hebben aan hun kinderen hun praktische, maar tevens hun geestelijke verworvenheden doorgegeven. Wat wij vandaag weten en kunnen, is door onze (verre) voorouders doorgegeven. Dat kan waarheid of onwaarheid zijn geweest, handige en onhandige dingen, lichamelijk en geestelijk gezien. Alle mensen zijn namelijk met elkaar verbonden, omdat heel de mensheid een geheel is waarin elk individu een afgezonderde eenheid lijkt te zijn. Net als duizenden miljarden cellen ons stoffelijk lichaam vormen, zo zijn alle individuele mensen geestelijk gezien met elkaar verbonden tot één mens, de grote wereldmens. Zie bijvoorbeeld GJE 5, 114:4 en E. Swedenborg in Hemelse verborgenheden nr. 2996 waarin deze grote mens nader wordt beschreven.

Juist in de geestelijke wereld werken mensen steeds met elkaar samen en dit kun je zien als een piramide van het leven. Deze piramide symboliseert de opgaande strijd van de mens. Het is een geestelijk bouwwerk waarbij mensen elkaar steunen en helpen in hun strijd om zich verder te ontwikkelen, want in de geestenwereld leeft niemand voor zijn eigen hogerop komen. De mensheid gaat een gezamenlijke weg. Het in stand houden van het eigen ik is weliswaar noodzakelijk, maar dat is nodig voor het in stand houden van anderen. De top van de piramide van het leven is de Liefde, het Leven Zelf dat al wat bestaat het leven geeft. Er is geen ander Leven dan Gods Leven dat Hij ons geeft. Iedereen verlangt naar het leven in deze gelukzalige liefde, bewust of onbewust.

Zie G. Mayerhofer, Geheimen van de schepping, hoofdstuk 27

Deel Dit Verhaal, Kies Je Platform!

Andere berichten

Doel van het leven

Doel van het leven. Het werkelijke doel van het leven is voor ieder mens de ontwikkeling van onbaatzuchtige en onvoorwaardelijke liefde. Ook na [...]

Door |2023-02-11T10:47:22+01:00juli 11th, 2021|
Ga naar de bovenkant