Home Oeratoom Materie De aarde Het heelal Evolutie De mens Het leven Meer voorspellingen
© Als je iets kopieert, wil je dan naar deze website verwijzen?

De mens is een

drie-eenheid

De mens is veel meer dan alleen een lichaam van vlees en bloed, ook al zien de meeste mensen die andere aspecten van de mens (nog) niet. Ieder mens is in essentie een geestelijk wezen en hij heeft een zielenlichaam en een stoffelijk lichaam. Alle mensen zijn dan ook een drie-eenheid van lichaam, ziel en geest. Een vuur, de warmte van het vuur en het licht daarvan zijn ook een drie-eenheid. Het vuur is de drager, de warmte het gevoel en het licht geeft de mogelijkheid te kunnen zien. Op deze zelfde wijze is het lichaam de drager, de ziel het gevoel en de geest het besef. Het lichaam is de drager van het leven van de ziel, terwijl de geest het besef van leven, van bestaan is.

Fijnstoffelijk en grofstoffelijk

Het zielenlichaam is fijnstoffelijk en het lichaam van vlees en bloed is grofstoffelijk. Het lijf is tastbaar en goed zichtbaar, maar het zielenlichaam is alleen voor zeer gevoelige mensen waarneembaar en voelbaar. De fijnstoffelijke energie van het zielenlichaam wordt daardoor gemakkelijk over het hoofd gezien. Het zielenlichaam is net als de grofstoffelijke materie een vorm van ‘licht’, maar dan subtieler. Het bestaat uit geestelijk licht, namelijk ontelbaar veel begrippen en gedachtevormen, intelligente specifica. Op deze wijze beschrijft Jakob Lorber de ziel. Vanaf de geboorte in haar stoffelijke lichaam, is de ziel één met dat grofstoffelijke lichaam. In de baby en kindertijd slaapt haar geest min of meer, maar in de loop van de tijd ontwikkelt haar geest zich ook.

Evolutie

Uit de Lorber boeken blijkt eveneens dat elke menselijke ziel uit fijnstoffelijke delen van het mineralen-, planten- en dierenrijk is opgebouwd. En dat gaat niet zomaar, bij toeval, maar langs een zeer bepaalde en uiterst precieze Scheppingsweg. De vorming van de menselijke ziel blijkt het werkelijke doel van het evolutieproces te zijn. Maar omdat de ziel uit zeer subtiele, niet met apparaten meetbare energieën bestaat, is dit nog niet ontdekt. 

Onderscheid tussen ziel en geest

De geestelijke mens is niet stoffelijk, noch fijnstoffelijk. Hij mag denken dat het zijn leven, zijn lichaam, zijn bestaan is; dat hij het leven zelf bezit. Maar het leven op aarde in een grofstoffelijk lichaam, met een zielenlichaam, is voor een geestelijk mens slechts een aan hem gegeven leven. Een ongelooflijk korte periode, namelijk ongeveer 80 jaar, uit zijn eeuwige leven. In die tijd kan de geestelijke mens ontdekken dat het werkelijke leven geestelijk van aard is en door God aan hem is gegeven.

De strijd van de ziel

Omdat de ziel, het zielenlichaam van de materie afkomstig is, verlangt zij van nature naar haar materiële omgevingen terug. Maar de goddelijke geest in haar stimuleert haar dat verlangen los te laten en zich juist niet op al die wereldse en materiële dingen te richten. Dit is dan ook een strijd die ieder mens met zichzelf voert. Een geestelijke strijd die op vele fronten wordt gevoerd; zie deze tabel  waarin een serie deugden en ondeugden tegenover elkaar zijn gezet. Hildegard von Bingen geeft in haar beschouwingen een soortgelijke zienswijze. Ieder mens is zo`n ziel en krijgt de kans zich hogere en nobele eigenschappen eigen te maken. De keus is altijd vrij, maar nooit zonder gevolgen. Elke menselijke ziel ontvangt van haar Schepper een ik-besef, het ego. Hierdoor lijkt het alsof alles wat iemand doet, of niet doet, dat het zijn of haar werk is, maar dat blijkt een illusie te zijn. Het lijkt slechts alsof de mens zelf zo slim, zo handig, zo inventief, zo creatief is, maar het zijn allemaal invallen, inzichten en gedachten die mensen van hun Schepper ontvangen. Zelfs de vragen die de mens zich zelf stelt, worden hem gegeven. Maar iedereen mag denken en geloven dat hij iets zelf heeft bedacht, uitgevonden, gemaakt, tot stand heeft gebracht. Slechts een oprecht deemoedig mens kan erkennen dat de Goddelijke Schepper die vrijgevige en zachtmoedige Gever is.
lichaam-ziel-geest De mens
Site Navigation

De mens is een

drie-eenheid

De mens is veel meer dan alleen een lichaam van vlees en bloed, ook al zien de meeste mensen die andere aspecten van de mens (nog) niet. Ieder mens is in essentie een geestelijk wezen en hij heeft een zielenlichaam en een stoffelijk lichaam. Alle mensen zijn dan ook een drie-eenheid van lichaam, ziel en geest. Een vuur, de warmte van het vuur en het licht daarvan zijn ook een drie-eenheid. Het vuur is de drager, de warmte het gevoel en het licht geeft de mogelijkheid te kunnen zien. Op deze zelfde wijze is het lichaam de drager, de ziel het gevoel en de geest het besef. Het lichaam is de drager van het leven van de ziel, terwijl de geest het besef van leven, van bestaan is.

Fijnstoffelijk en grofstoffelijk

Het zielenlichaam is fijnstoffelijk en het lichaam van vlees en bloed is grofstoffelijk. Het lijf is tastbaar en goed zichtbaar, maar het zielenlichaam is alleen voor zeer gevoelige mensen waarneembaar en voelbaar. De fijnstoffelijke energie van het zielenlichaam wordt daardoor gemakkelijk over het hoofd gezien. Het zielenlichaam is net als de grofstoffelijke materie een vorm van ‘licht’, maar dan subtieler. Het bestaat uit geestelijk licht, namelijk ontelbaar veel begrippen en gedachtevormen, intelligente specifica. Op deze wijze beschrijft Jakob Lorber de ziel. Vanaf de geboorte in haar stoffelijke lichaam, is de ziel één met dat grofstoffelijke lichaam. In de baby en kindertijd slaapt haar geest min of meer, maar in de loop van de tijd ontwikkelt haar geest zich ook.

Evolutie

Uit de Lorber boeken blijkt eveneens dat elke menselijke ziel uit fijnstoffelijke delen van het mineralen-, planten- en dierenrijk is opgebouwd. En dat gaat niet zomaar, bij toeval, maar langs een zeer bepaalde en uiterst precieze Scheppingsweg. De vorming van de menselijke ziel blijkt het werkelijke doel van het evolutieproces te zijn. Maar omdat de ziel uit zeer subtiele, niet met apparaten meetbare energieën bestaat, is dit nog niet ontdekt. 

De strijd van de ziel

Omdat de ziel, het zielenlichaam van de materie afkomstig is, verlangt zij van nature naar haar materiële omgevingen terug. Maar de goddelijke geest in haar stimuleert haar dat verlangen los te laten en zich juist niet op al die wereldse en materiële dingen te richten. Dit is dan ook een strijd die ieder mens met zichzelf voert. Een geestelijke strijd die op vele fronten wordt gevoerd; zie deze tabel waarin een serie deugden en ondeugden tegenover elkaar zijn gezet. Hildegard von Bingen geeft in haar beschouwingen een soortgelijke zienswijze. Ieder mens is zo`n ziel en krijgt de kans zich hogere en nobele eigenschappen eigen te maken. De keus is altijd vrij, maar nooit zonder gevolgen. Elke menselijke ziel ontvangt van haar Schepper een ik-besef, het ego. Hierdoor lijkt het alsof alles wat iemand doet, of niet doet, dat het zijn of haar werk is, maar dat blijkt een illusie te zijn. Het lijkt slechts alsof de mens zelf zo slim, zo handig, zo inventief, zo creatief is, maar het zijn allemaal invallen, inzichten en gedachten die mensen van hun Schepper ontvangen. Zelfs de vragen die de mens zich zelf stelt, worden hem gegeven. Maar iedereen mag denken en geloven dat hij iets zelf heeft bedacht, uitgevonden, gemaakt, tot stand heeft gebracht. Slechts een oprecht deemoedig mens kan erkennen dat de Goddelijke Schepper die vrijgevige en zachtmoedige Gever is.
© Als je iets kopieert, wil je dan naar deze website verwijzen?

Onderscheid tussen ziel en geest

De geestelijke mens is niet stoffelijk, noch fijnstoffelijk. Hij mag denken dat het zijn leven, zijn lichaam, zijn bestaan is; dat hij het leven zelf bezit. Maar het leven op aarde in een grofstoffelijk lichaam, met een zielenlichaam, is voor een geestelijk mens slechts een aan hem gegeven leven. Een ongelooflijk korte periode, namelijk ongeveer 80 jaar, uit zijn eeuwige leven. In die tijd kan de geestelijke mens ontdekken dat het werkelijke leven geestelijk van aard is en door God aan hem is gegeven.