Het ontstaan van de mens was geen toevalsproces.

In de Nieuwe Openbaring geeft Jezus aan Lorber een volkomen ander zicht op de evolutieleer. De Heer vertelde tussen 1840 en 1864 aan Jakob Lorber door middel van het innerlijk woord hoe de menselijke ziel wordt geschapen. Gedetailleerd legt Jezus daarin uit wat er allemaal moet gebeuren om een mensenziel te kunnen scheppen en Hij geeft er een aantal concrete voorbeelden van. Deze voorbeelden tonen aan dat God de Vader en Zijn engelen de schepping van elke mensenziel heel precies leiden.

Wij mensen zijn het einddoel van alle schepping. Zie Jakob Lorber in de Huishouding van God, deel3, hoofdstuk 22.

Voor de schepping van de menselijke ziel zijn fijnstoffelijke (etherische) elementen uit het mineralen-, planten- en dierenrijk nodig. Jezus beschrijft in de boeken van de Nieuwe Openbaring dit scheppingsproces op veel verschillende manieren. Toeval speelt hierbij geen enkele rol, want de schepping van elke ziel wordt nauwkeurig geleid. Deze beschrijvingen geven werkelijk een ander zicht op de evolutieleer omdat het gaat om de ontwikkeling van een menselijke ziel.

Ontstaan van zelfbewustheid

Darwinistische onderzoekers die het ontstaan van leven proberen te bewijzen gaan nog steeds voorbij aan het ontstaan van zelfbewustheid. Iedereen is zich bewust van het feit dat hij leeft, maar hij weet niet hoe die zelfbewustheid is ontstaan. Weliswaar spannen wetenschappers zich heel erg in om het ontstaan van het leven te verklaren, maar zij staan niet stil bij het ontstaan van het zelfbewustzijn. Zij hebben een ander zicht op de evolutieleer en verklaren het ontstaan van de zelfbewuste mens als een toeval, alles zou zomaar uit iets kosmisch, de oerknal, zijn ontstaan. Maar als de mens volgens de theorie van Darwin als gevolg van opeenvolgende toevallige gebeurtenissen is ontstaan, hoe heeft die mens dan het zelfbewustzijn verworven? Volgens Darwin is de mens uit dieren voortgekomen. Als de mens zo een zelfbewustzijn zou hebben gekregen, rijst natuurlijk de vraag hoe dieren dan zelfbewustzijn hebben verkregen.

Het blijkt echter dat er maar weinig dieren van zichzelf bewust zijn. Het aantal dieren dat zichzelf kan herkennen is erg klein. Dat zijn alleen chimpansees, oerang-oetangs, bonobo’s, dolfijnen, eksters en Aziatische olifanten. Hieruit volgt dat er een andere oorzaak van zelfbewustheid moet zijn. Het is logisch dat dit de Goddelijke Schepper is, want hoe zou de mens een zelfbewust wezen kunnen zijn als de kracht waaruit hij zijn leven kreeg, dat niet eerst zelf is? Dit alleen al is al een vorm van bewijs dat de mens niet zomaar uit een kracht door toeval is ontstaan. Zie ook hemelsbrood nummer 3829.

Bron van leven

Een van zichzelf bewust bestaan, kan logischerwijs alleen voortkomen uit een vergelijkbaar zelfbewust bestaan. Maar als een mens uit de materie zou zijn ontstaan, geëvolueerd, hoe is dan zelfbewustheid, het gevoel dat we leven ooit ontstaan? Hoe zou dat gevoel van “ik voel dat ik leef” gevormd kunnen worden als er geen vorm van zelfbewustheid in een mineraal, een steen, een DNA of eiwit molecuul zit? Mineralen zijn wel geestelijke krachten, maar geen zelfbewuste kracht.

Het gaat op aarde vooral om besef, om zuiver werkelijk waar levensbesef, het besef dat leven niet het eigen opgewekte leven is, maar Gods leven uit Hem aan alle mensen gegeven. Het gaat erom dat iedereen, in de vrijheid van het persoonlijk zijn, tot het besef komt dat God de Vader hun Levensbron, hun Schepper is van waaruit zij leven, en dat de zelfstandigheid die zij daarbij gekregen hebben niet van oorsprong zomaar ontstaan is, maar door God aan ons gegeven is. Deze zienswijze geeft een nieuw en totaal ander zicht op de evolutieleer van Darwin.

Geen toeval

Niets is aan het toeval overgelaten, alles is zorgvuldig geordend en gepland met één groot doel: voor ieder mens in het volle besef van zelfstandigheid in totale gelukzaligheid van het goddelijke Zijn te komen. Maar dan wel zelf verworven, vanuit eigen werkzaamheid daartoe gekomen. Door eigen ontdekken, aannemen en handelen naar Zijn ware liefde. Hemelsbrood nummer 1596.

Deel Dit Verhaal, Kies Je Platform!

Andere berichten

Door |2023-01-26T15:40:38+01:00januari 13th, 2021|
Ga naar de bovenkant