Home Oeratoom Materie De aarde Het heelal Evolutie De mens Het leven Meer voorspellingen
© Als je iets kopieert, wil je dan naar deze website verwijzen?
De mens die in een stoffelijk lichaam wordt geboren, is een stap dichterbij zijn definitieve terugkeer gekomen. Hij heeft dan al een eeuwig leven, daar hoeft hij niets voor te doen. De mens is echter niet in de volheid van het leven geschapen, maar slechts in staat het werkelijke leven stap voor stap in zich op te nemen. Daarom kan geen mens van te voren weten wat het leven is, voordat hij het geheel en al in zich heeft opgenomen. Voor de meeste mensen bestaat hun leven uit deze drie levensfasen: 1. Een lichamelijke fase hier op aarde, of op een andere planeet, ergens in het universum als geestelijk wezen. 2. Een geestelijke fase aan gene zijde, in de tussenwereld van het hiernamaals. Daar leeft de mens in zijn fijnstoffelijke, etherische lichtlichaam en daar is hij zoals hij hier op aarde werkelijk dacht, voelde en zijn overtuigingen waren. Aan gene zijde kan de mens zich niet anders voordoen dan hij geestelijk gezien is. 3. De fase buiten ruimte en tijd, zonder een grofstoffelijk, of een fijnstoffelijk etherisch lichaam. Deze mens is één met de Liefde Zelf, God. Hij leeft en werkt daar in de goddelijke sferen (‘hemelen’) van warmte (liefde) en licht (wijsheid) en is volmaakt gelukzalig in een toestand van alom bewust zijn. Het is Gods Plan dat ieder schepsel deze fasen doorloopt en terugkeert naar het werkelijke leven dat God de Vader is.
hart

De drie levensfasen van de mens

Site Navigation
© Als je iets kopieert, wil je dan naar deze website verwijzen?

De drie levensfasen van

de mens

De mens die in een stoffelijk lichaam wordt geboren, is een stap dichterbij zijn definitieve terugkeer gekomen. Hij heeft dan al een eeuwig leven, daar hoeft hij niets voor te doen. De mens is echter niet in de volheid van het leven geschapen, maar slechts in staat het werkelijke leven stap voor stap in zich op te nemen. Daarom kan geen mens van te voren weten wat het leven is, voordat hij het geheel en al in zich heeft opgenomen. Voor de meeste mensen bestaat hun leven uit deze drie levensfasen: 1. Een lichamelijke fase hier op aarde, of op een andere planeet, ergens in het universum als geestelijk wezen. 2. Een geestelijke fase aan gene zijde, in de tussenwereld van het hiernamaals. Daar leeft de mens in zijn fijnstoffelijke, etherische lichtlichaam en daar is hij zoals hij hier op aarde werkelijk dacht, voelde en zijn overtuigingen waren. Aan gene zijde kan de mens zich niet anders voordoen dan hij geestelijk gezien is. 3. De fase buiten ruimte en tijd, zonder een grofstoffelijk, of een fijnstoffelijk etherisch lichaam. Deze mens is één met de Liefde Zelf, God. Hij leeft en werkt daar in de goddelijke sferen (‘hemelen’) van warmte (liefde) en licht (wijsheid) en is volmaakt gelukzalig in een toestand van alom bewust zijn. Het is Gods Plan dat ieder schepsel deze fasen doorloopt en terugkeert naar het werkelijke leven dat God de Vader is.