Nieuwe Openbaring – Nieuwe inzichten

Jakob Lorber ontving al 170 jaar geleden de Nieuwe_Openbaring en gaf de mens daarmee volkomen nieuwe inzichten. Deze buitengewoon belangrijke informatie die hij heeft mogen doorgeven, staat in zijn vele boeken die bij elkaar ongeveer 10.000 dicht beschreven A4 bladzijden omvatten. Zijn boeken zijn werkelijk Nieuwe Openbaringen, want hij heeft niet alleen vele nieuwe wetenschappelijke inzichten mogen voorspellen, maar hij geeft ook de waarheid over de geboorte, het leven en de prediking van Jezus Christus.

Direct contact met God de Vader

Jakob Lorber was een musicus die van 1840 tot 1864 werd geïnspireerd en geleid door God de Vader bij het schrijven van de Nieuwe Openbaring. Hij heeft over het leven van Jezus Christus en Zijn Leer van ware liefde al deze boeken mogen schrijven en schreef die samen met Jezus die tot hem sprak, zoals wij met elkaar kunnen spreken. Hij had een direct contact met Jezus en dat is bekend als het innerlijk woord.

Iedereen kan op deze manier contact met Jezus, God de Vader in zich zelf maken, of heeft dat al en noemt het dan bijvoorbeeld besef, intuïtie, gevoel, een weten, of een ingeving. Ieder mens kan met Jezus spreken, net zoals wij als vader of moeder met ònze kinderen praten. Die zachte “stem” in ons hart is Jezus Christus Zelf, maar een stem in ons hoofd zijn gewoon onze eigen gedachten.

Religie en wetenschap zijn niet in strijd met elkaar, zoals velen menen of vrezen, maar zij voeren op verschillende wegen tot het zelfde doel en dat doel is God. (Max Planck, 1858-1947)

Levensvragen beantwoord

De Heer geeft in de Nieuwe Openbaring door Jakob Lorber antwoord op alle levensvragen die een mens zich maar kan stellen. Bijvoorbeeld, wat is het werkelijke doel van de mens op deze aarde. En de Heer geeft een glashelder beeld van de schepping van de aarde en haar ontwikkeling. Jezus’ beschrijvingen van het ontstaan van de aarde stemmen helemaal overeen met alle wetenschappelijke bevindingen, maar vormen een volkomen Nieuwe Openbaring en geven nieuwe inzichten. Zijn boeken schetsen niet alleen een concreet beeld van het wezen van God als Schepper en Vader van de mens, maar vertellen eveneens over de wereld van de Engelen en over het eeuwige leven van de mens in het hiernamaals. God Zelf kwam als Jezus Christus op onze aarde en Hij is het eeuwige middelpunt van onbaatzuchtige en onvoorwaardelijke liefde.

Verder heeft Jakob Lorber diepgaande wetenschappelijke informatie mogen doorgeven over de werkelijke structuur van het heelal. Zo beschreef hij al 150 jaar geleden super grote zonnen en galactische stelsels lang voordat wetenschappers die ontdekt hadden. De inzichten die Jezus Christus de mensheid in de Nieuwe Openbaring heeft gegeven, tonen de werkelijke aard van materie, tonen heel duidelijk waarom materie en geest elkaar spiegelbeeld zijn.

Verder lezen …