Voorspellingen door Jakob Lorber.

De vele verschillende wetenschappelijke voorspellingen door Jakob Lorber en gedetailleerde verklaringen van bekende natuurverschijnselen die hij in de Nieuwe Openbaring heeft mogen doorgeven, zijn van zodanige aard dat geen mens zoiets kan hebben bedacht of verzonnen. Daar komt nog bij dat de samenhang van de gegeven verklaringen ongelooflijk consistent is. Alle verhalen passen bij elkaar en openen tegelijk volkomen nieuwe onderzoeksgebieden.

Omdàt Lorber zoveel bijzondere dingen meer dan 100 jaar van te voren volkomen correct voorspelde, is dit een goede reden om aan te nemen dat de verklaringen, die hij in de Nieuwe_Openbaringen over God, over het leven van Jezus Christus, over het heelal, over ons eeuwige leven vóór en na de lichamelijke dood, over allerhande geloofszaken, over de werkelijke evolutie van de mens en de materie, eveneens juist heeft doorgegeven.

Voorbeelden van voorspellingen door Jakob Lorber

De onderstaande buitengewone voorspellingen door Jakob Lorber ontving hij van Jezus Zelf door middel van het innerlijke woord. De Heer sprak met hem, net zoals wij met elkaar kunnen spreken. Het verschil is dat alleen Jakob Lorber Jezus in zichzelf kon horen en dit wordt daarom het innerlijk Woord genoemd. Het is een gave die God de Vader in Jezus Christus aan Lorber heeft gegeven. Iedereen kan met God de Vader contact maken, of met Hem praten. Daar is niets anders voor nodig dan Hem van ganser harte lief hebben en geloven dat Hij echt direct van hart tot hart spreekt. Niemand is te min noch is God onbereikbaar hoog voor ons. Juist als Vader wil Hij er voor ieder mens zijn. Zie ook hemelsbrood nummer 7217, waarin Jezus heel duidelijk over een dagelijks contact met Hem spreekt.

I. Natuurwetenschap

De Heer voorspelde aan Jakob Lorber onder andere dat de mens door middel van de “tong van de bliksem” wereldwijd zou gaan communiceren. Hoe waar is dit nu, maar hoe kon iemand in het jaar 1860 zoiets geloven? Nu is een wereld zonder mobiele telefoons en de sociale media ondenkbaar. Heel de wereld staat op dit moment permanent en nagenoeg momentaan met elkaar in verbinding dankzij elektriciteit.

Voorspellingen door Jakob Lorber

De Heer vertelde aan Jakob Lorber al in 1850 over de onverbrekelijke samenhang tussen de kleine en de grote hersenen. Gedetailleerd vertelt hij er over. Pas sinds een aantal jaren ontdekt de wetenschap dat die kleine hersenen een veel grotere rol spelen dat tot nu toe werd gedacht.

Wie kon 160 jaar geleden Jakob Lorber geloven, toen de Heer hem voorspelde dat in de toekomst miljoenen mensen met auto’s, treinen en vliegtuigen zich sneller zouden kunnen voortbewegen dan een vogel ?

Hoe kon Jakob Lorber rond 1860 voorspellen dat er ooit kilometers diep in de aarde geboord zou gaan worden en dat daarbij zeer brandbare gassen vrij zouden komen? Hij schreef toen over dingen die in zijn tijd totaal onmogelijk leken.

Hoe kon Jakob Lorber ruim 170 jaar geleden voorspellen dat metalen robots het werk in fabrieken zouden gaan overnemen?

Voorspellingen door Jakob Lorber

Verder lezen …