De mens is een drie eenheid van lichaam, ziel en geest.

Dit is waarheid, want de mens is veel meer dan alleen een lichaam van vlees en bloed. Ook al zien de meeste mensen die andere aspecten van de mens (nog) niet, ieder mens is in essentie een geestelijk wezen en hij heeft een zielenlichaam en een stoffelijk lichaam. De mens is een drie eenheid.

Een vuur, de warmte van het vuur en het licht daarvan zijn ook een drie eenheid. Het vuur is de drager, de warmte het gevoel en het licht geeft de mogelijkheid te kunnen zien. Deze drie aspecten zijn niet van elkaar te scheiden, maar kenbaar, voelbaar en zichtbaar.

Op deze zelfde wijze is het menselijke lichaam de drager, de ziel het gevoel en de geest het besef. Het stoffelijke lichaam is de drager van het leven van de ziel, terwijl de geest het besef van leven, het besef van bestaan is. Ze vormen weliswaar een niet te scheiden drie eenheid, maar ze zijn wel van elkaar te onderscheiden.

Fijnstoffelijk en grofstoffelijk

De mens is een drie eenheid en zijn zielenlichaam is fijnstoffelijk, maar het lichaam van vlees en bloed is grofstoffelijk. Het lijf is tastbaar en goed zichtbaar, maar het zielenlichaam is alleen voor zeer gevoelige mensen waarneembaar en voelbaar. De fijnstoffelijke energie van het zielenlichaam, de ziel, wordt gemakkelijk over het hoofd gezien, omdat het niet met een apparaat te meten is of zichtbaar gemaakt kan worden.

Het zielenlichaam is net als de grofstoffelijke materie een vorm van ‘licht’, maar dan subtieler. Het bestaat uit geestelijk licht, namelijk ontelbaar veel begrippen en gedachtevormen, intelligente specifica. Op deze wijze beschrijft Jezus voor Jakob Lorber de mens, want de mens is een drie eenheid van lichaam, ziel en geest.

Vanaf de geboorte in haar stoffelijke lichaam, is de ziel één met dat grofstoffelijke lichaam. In de baby en kindertijd slaapt haar geest min of meer, maar in de loop van aardse leven ontwikkelt haar geest zich ook, want hij ontwaakt in de pubertijd.

Evolutie

Jezus vertelt in de Jakob Lorber boeken dat elke menselijke ziel uit fijnstoffelijke delen van het mineralen-, planten- en dierenrijk is opgebouwd. En dat gaat niet zomaar, bij toeval, maar langs een zeer bepaalde en uiterst precieze Scheppingsweg. De vorming van de menselijke ziel blijkt het werkelijke doel van het evolutieproces te zijn. Maar omdat de ziel uit zeer subtiele, niet met apparaten meetbare energieën bestaat, is dit nog niet door de wetenschap ontdekt.

Onderscheid tussen ziel en geest

De geestelijke mens is niet stoffelijk, noch fijnstoffelijk, hij is een geest, want God is Geest en de mens is naar Zijn evenbeeld geschapen. De mens mag denken dat zijn aardse leven, zijn lichaam, zijn bestaan is; dat hij het leven zelf bezit. Maar het leven op aarde in een grofstoffelijk lichaam, met een zielenlichaam, is voor een geestelijk mens slechts een aan hem gegeven leven. Een ongelooflijk korte periode, namelijk ongeveer 80 jaar, uit zijn eeuwige leven. In die tijd kan de geestelijke mens ontdekken dat het werkelijke leven geestelijk van aard is en door God aan hem is gegeven. Juist omdat de mens een ziel heeft, staat hij als ziel volkomen vrij tussen materie en geest, want de mens is een drie eenheid. Dit waarborgt zijn vrije keuze, zijn vrije wil.

Deel Dit Verhaal, Kies Je Platform!

Andere berichten

Doel van het leven

Doel van het leven. Het werkelijke doel van het leven is voor ieder mens de ontwikkeling van onbaatzuchtige en onvoorwaardelijke liefde. Ook na [...]

Door |2021-07-23T14:14:00+02:00september 26th, 2020|
Ga naar de bovenkant