Het wezen van elektriciteit is geestelijk van aard.

Elektriciteit en materie zijn beide geestelijke krachten, maar wetenschappelijk gezien bestaan dergelijke krachten niet. Evenzo zou het heelal leeg zijn, maar het heelal is niet leeg noch levenloos. Het totale, oneindig grote universum bestaat uit fijnstoffelijke ether. Melkwegen, zonnestelsels, zonnen, planeten, manen en kometen, alle zweven in die alles omringende ether. Net als vissen die in het water zwemmen, bewegen alle hemellichamen door de ether. Deze nieuwe zienswijze gaf Jezus aan Jakob Lorber door middel van het innerlijk woord. De Jakob Lorber boeken zijn online in te zien op de website van Nieuwe Openbaring.nl.

Het wezen van ether

Voor ons is het beslist niet gemakkelijk te bevatten dat de fijnstoffelijke ether heel wat anders is dan gassen zoals stikstof en zuurstof. Het etherische, de ether is niet aan te tonen met apparaten, het is fijnstoffelijk. Onzichtbaar voor het fysieke oog en toch is ether de oersubstantie waaruit stenen of water, maar ook een gas zoals stikstof of zuurstof mede is opgebouwd. In de Nieuwe Openbaring heeft Jezus aan Jakob Lorber het wezen van elektriciteit vanuit de geestelijke werkelijkheid verklaard.

Ether en gassen, water en stenen zijn zowel stoffelijke als geestelijke levensvormen. Dit leren wij niet op onze scholen en bovendien zegt de wetenschap dat alle materie levenloos, dood zou zijn. Geestelijk gezien is echter elk puntje in de oneindige scheppingsruimte een vorm van leven en intelligentie. Alles wat uit God voortkomt, kan niet dood, of levenloos zijn, omdat God het Leven is en Hij aan al wat bestaat Zijn leven geeft.

Bliksem

Maar wat heeft dit met elektriciteit en bliksem te maken? Omdat ether een geestelijke levensvorm is die zeer op zijn rust is gesteld, reageren ethergeesten verstoord wanneer zij bijvoorbeeld door een heftige storm op elkaar worden geperst. Dan zoeken die ethergeesten een uitweg en hun uiterst snelle beweging ervaren wij als bliksem. Vanuit zijn trage rust gaat zo`n ethergeest plotseling over tot de grootste activiteit. Zijn zeer grote activiteit is dan het vernietigende vuur van de bliksem, die met nagenoeg de snelheid van een gedachte met groot gebulder uit de voor hem te belastende wolk ver wegschiet en alles wat hem op zijn weg komt, met onweerstaanbaar geweld vernietigt. Daarom is het wezen van elektriciteit geestelijk van aard.

Het elektron is ethergeest

Daarom is één elektron, en dus elektriciteit, de verstoorde rust plus de opgewekte activiteit van een ethergeest. Wanneer zo`n ethergeest ononderbroken actief is, vernietigt hij alle materie en lost die volledig op in haar oorspronkelijke element, namelijk ether en geestelijke oerkrachten. Met andere woorden, ether(geest) is een elementaire bouwsteen van materie en het elektron is de meetbare activiteit van zo`n ethergeest die wij elektriciteit hebben leren noemen en op ontelbaar vele manieren gebruiken. Zie ook het boek De Vlieg, hoofdstuk 10:10 uit de Nieuwe Openbaring door Jakob Lorber waarin hij de ware aard van ether beschrijft en daarmee het werkelijke wezen van elektriciteit verklaart.

Deel Dit Verhaal, Kies Je Platform!

Door |2021-07-22T21:37:25+02:00juli 31st, 2020|
Ga naar de bovenkant