Nieuwe Openbaring – Nieuwe inzichten

Jakob Lorber ontving al 170 jaar geleden de Nieuwe Openbaring en gaf de mens daarmee volkomen nieuwe inzichten. Deze buitengewoon belangrijke informatie die hij heeft mogen doorgeven, staat in zijn vele boeken die bij elkaar ongeveer 10.000 dicht beschreven A4 bladzijden omvatten. Zijn boeken zijn werkelijk Nieuwe Openbaringen, want hij heeft niet alleen vele nieuwe wetenschappelijke inzichten mogen voorspellen, maar hij geeft ook de waarheid over de geboorte, het leven en de prediking van Jezus Christus.

Direct contact met God de Vader

Jakob Lorber was een musicus die van 1840 tot 1864 werd geïnspireerd en geleid door God de Vader bij het schrijven van de Nieuwe Openbaring. Hij heeft over het leven van Jezus Christus en Zijn Leer van ware liefde al deze boeken mogen schrijven en schreef die samen met Jezus die tot hem sprak, zoals wij met elkaar kunnen spreken. Hij had een direct contact met Jezus en dat is bekend als het innerlijk woord.

Iedereen kan op deze manier contact met Jezus, God de Vader in zich zelf maken, of heeft dat al en noemt het dan bijvoorbeeld besef, intuïtie, gevoel, een weten, of een ingeving. Ieder mens kan met Jezus spreken, net zoals wij als vader of moeder met ònze kinderen praten. Die zachte “stem” in ons hart is Jezus Christus Zelf, maar een stem in ons hoofd zijn gewoon onze eigen gedachten.

Religie en wetenschap zijn niet in strijd met elkaar, zoals velen menen of vrezen, maar zij voeren op verschillende wegen tot het zelfde doel en dat doel is God. (Max Planck, 1858-1947)

Levensvragen beantwoord

De Heer geeft in de Nieuwe Openbaring door Jakob Lorber antwoord op alle levensvragen die een mens zich maar kan stellen. Bijvoorbeeld, wat is het werkelijke doel van de mens op deze aarde. En Hij geeft een glashelder beeld van de schepping van de aarde en haar ontwikkeling. Jezus’ beschrijvingen van het ontstaan van de aarde stemmen helemaal overeen met wetenschappelijke bevindingen, maar vormen een volkomen Nieuwe Openbaring en geven nieuwe inzichten. Zijn boeken schetsen niet alleen een concreet beeld van het wezen van God als Schepper en Vader van de mens, maar vertellen eveneens over de wereld van de Engelen en over het eeuwige leven van de mens in het hiernamaals. God Zelf kwam als Jezus Christus op onze aarde en Hij is het eeuwige middelpunt van onbaatzuchtige en onvoorwaardelijke liefde.

Verder heeft Jakob Lorber op deze manier diepgaande wetenschappelijke informatie mogen doorgeven over de structuur van het heelal. Zo beschreef hij al 150 jaar geleden super grote zonnen en galactische stelsels voordat wetenschappers die ontdekt hadden. De inzichten die Christus de mensheid in de Nieuwe Openbaring heeft gegeven, tonen de werkelijke aard van materie, tonen heel duidelijk waarom materie en geest elkaar spiegelbeeld zijn.

Nieuwe Openbaring en nieuwe kennis

Uiterst belangwekkend is de bijzondere informatie die de Heer aan Jakob Lorber heeft gegeven over Zijn geboorte en Zijn leven als kind en over Zijn Prediking. In de Bijbel staat slechts dat Jezus na Zijn geboorte ‘groeide’ (Luc. 2:40) en na Zijn driedaagse verblijf in de tempel zegt de Bijbel dat weer. Maar Jakob Lorber beschrijft in het boek “De jeugd van Jezus” gedetailleerd wat er in Jezus’ eerste 12 levensjaren gebeurde. Fascinerende nieuwe kennis wordt daarin gegeven die iedere gelovige eigenlijk zou moeten kennen.

Ook tweeduizend jaar geleden betwijfelden gezaghebbende mensen de onbevlekte ontvangenis van Maria, maar zij werden op krachtige wijze overtuigd dat het waarheid was. De hogepriester bijvoorbeeld veroordeelde als eerste direct Jozef en Maria tot het drinken van het ‘vervloekte water’, toen hij ontdekte dat Maria zwanger was. Maar beiden overleefden dat en kwamen ongedeerd uit de wildernis terug waar zij naar toe gestuurd waren om daar te sterven.

Voorspellingen

Wat maakt deze profetische Oostenrijkse schrijver geloofwaardig? Omdat hij van de Heer vele voorspellingen heeft ontvangen, op zeer verschillende gebieden van de wetenschap, die alle stuk voor stuk exact en controleerbaar zijn uitgekomen. De boeken van de Nieuwe Openbaring en die nieuwe inzichten zijn daarom bronnen van waarheid, die tot nu toe door relatief weinig mensen op hun onvoorstelbaar grote waarde zijn geschat. Zo ontsluiten deze boeken voor bijvoorbeeld alle wetenschappers en de vele zoekers naar waarheid, totaal nieuwe onderzoeksgebieden en ze bieden een geweldige verdieping van bestaande inzichten voor degene die wil zien. Voorbeelden daarvan staan hieronder en nog meer op de pagina’s de mens, leven, materie, het heelal en evolutie.

Wereldwijde communicatie voorspeld

In de Nieuwe Openbaring vertelde de Heer Jakob Lorber onder andere dat de mens door middel van de “tong van de bliksem” wereldwijd zou gaan communiceren. Hoe waar is dit nu, maar hoe kon iemand in het jaar 1860 zoiets geloven? Nu is een wereld zonder mobiele telefoons en de sociale media ondenkbaar. Heel de wereld staat op dit moment permanent en nagenoeg momentaan met elkaar in verbinding dankzij elektriciteit.

De Heer vertelde aan Jakob Lorber al in 1850 over de onverbrekelijke samenhang tussen de kleine en de grote hersenen. Gedetailleerd vertelt hij er over. Pas sinds een aantal jaren ontdekt de wetenschap dat die kleine hersenen een veel grotere rol spelen dat tot nu toe werd gedacht.

akob Lorber beschrijft hersenen

Beeld en doorsnede van de kleine en grote hersenen.

Wie kon 160 jaar geleden Jakob Lorber geloven, toen hij van de Heer hoorde dat in de toekomst miljoenen mensen met auto’s, treinen en vliegtuigen zich sneller zouden kunnen voortbewegen dan een vogel.

Hoe kon Jakob Lorber rond 1860 schrijven dat er ooit vele kilometers diep in de aarde geboord zou gaan worden en dat daarbij zeer brandbare gassen vrij zouden komen? Hij schreef toen over dingen die in zijn tijd totaal onmogelijk leken.

Zo ontstaat materie

De Heer vertelde aan Jakob Lorber hoe materie en dus ook energie en kracht werkelijk zijn ontstaan. Deze visie op materie is echter totaal anders dan de wetenschappelijke. De bron van alle materie blijkt het zon- en sterrenlicht te zijn dat op ingenieuze wijze, onvoorstelbaar snel en onophoudelijk “diertjes”, zeg maar oeratomen, uit licht vormt. Die oeratomen zijn samen met ether de basis voor de vorming van de scheikundige atomen en moleculen.

In de Nieuwe Openbaring verklaart de Heer hoe zonnen ontstaan en hoe het zonlicht is ontstaan. Verder legt Hij uit dat licht in werkelijkheid een geestelijk vuur is. En, heel bijzonder, de hedendaagse theorieën over de kleinste materiedeeltjes zijn volkomen in lijn met de visie op materie, die in de boeken van de Nieuwe Openbaring zijn geschetst.

Wat is materie?

Alles wat wij zien, maar ook wat wij niet kunnen zien, leeft, is leven. Het allerkleinste atomaire deeltje, maar ook het allergrootste wat wij ons kunnen voorstellen, het heelal, leeft. Zelfs de ruimte is niet leeg, hoewel wij wel hebben geleerd dat de ruimte leeg zou zijn. Elk denkbaar puntje in de lucht hier op aarde en in de oneindige kosmos, is een vorm van intelligent leven. Maar niet alles wat leeft, heeft het eigen besef te leven. Wij mensen hebben wel een bewustheid van bestaan. Een boom of een plant leeft, maar die hebben geen eigen bewustheid van bestaan. Het weten dat wij leven, bestaan, is uniek voor de mens.

Materie, zoals stenen, bergen, grond, maar ook planten en dieren, zijn gerichte vormen van intelligent leven hoewel dat niet zo lijkt. We leren ook dat een steen ‘dode’ materie zou zijn. Maar in de atomaire bouwstenen van die steen staat niets stil, alles wervelt door en om elkaar, leven dus. Zo is het ook in het heelal, daarin beweegt alles ten opzichte van elkaar en wel met astronomische snelheden die miljoenen keren sneller zijn dan de snelheid van het licht. En de aarde lijkt weliswaar een dode steenklomp, maar het tegendeel is waar, de aarde is een levende planeet die in- en uitademt zoals alle levende wezens doen.

Wil je iets delen? Stuur een berichtje.

Dank je wel voor je bericht.
Oeps, kennelijk ging er iets mis. Probeer het eventueel nog eens.