Home Oeratoom Materie De aarde Het heelal Evolutie De mens Het leven Meer voorspellingen
jalobo.nl
© Als je wat kopieert, wil je dan naar deze website verwijzen?
Meer van Lorber’s voorspellingen De vele verschillende wetenschappelijke voorspellingen en gedetailleerde verklaringen van bekende natuurverschijnselen die Jakob Lorber heeft mogen doorgeven, zijn van zodanige aard, dat geen mens zulke feiten kan hebben bedacht of verzonnen. Daar komt nog bij dat de samenhang van de gegeven verklaringen ongelooflijk consistent is. Alles past in elkaar en opent tegelijk volkomen nieuwe onderzoeksgebieden. Lorber geeft in zijn boeken - in de huidige gebruikelijke terminologie gezegd - één consequente Theorie voor ALLES.  Omdàt Lorber zoveel bijzondere dingen meer dan 100 jaar van te voren volkomen correct voorspelde, is dit een goede reden om aan te nemen dat de dingen, die hij in zijn boeken over God, over het leven van Jezus, over het eeuwige leven vóór en na de lichamelijke dood, over allerhande geloofszaken, eveneens juist heeft doorgegeven.

Een aantal voorbeelden van voorspellingen

I. Jakob Lorber schrijft op 21 mei 1842 in zijn boek over de Grossglockner, dat de bergen sinds hun ontstaan zeer veel veranderd zijn. “Meer dan de helft van onze voormalige hoogte heeft de diepten en de dalen al lang opgevuld en rust nu aan onze voet.” Een onderzoeksteam van de Universiteit van Washington publiceerde in het Wetenschapsmagazin SCINEXX op 16 augustus 2006 dat de Alpen ongeveer zes miljoen jaar geleden 100 - 250 km breder en 300 - 1500 meter hoger waren, dan de bergen nu zijn. II. In Syrië ligt het oude plaatsje Sirin. Jakob Lorber beschrijft de ligging van het dorpje Serrhe aan de hand van dorpen daarvan in de buurt. Verder vertelt hij dat daar destijds een oude tempel was, waar wijsheidspriesters in die tijd hun leer predikten. (zie GJE 6, 137 en 140) Een groep onderzoekers heeft daar onderzoek naar gedaan en die hebben het plaatsje Serrhe - nu heet het Sirin - en de beschreven tempel, daar teruggevonden. (Bron: zie de nieuwsbrief van de Jakob Lorber Stichting voor het Nederlandse taalgebied, augustus 2004). III. Lorber schreef ruim 160 jaar geleden al dat ontbossing tot grote natuurrampen zou leiden. Zo`n gedachte was toen zeer ongeloofwaardig, toch schreef hij dit op. Waarom zou hij zoiets doen, als het in zijn tijd volkomen ondenkbaar was?   IV. Hoe kon Jakob Lorber ruim 160 jaar geleden weten dat metalen robots het werk in fabrieken zouden gaan overnemen? V. Jakob Lorber schrijft in zijn boeken dat het universum uit vele, vele miljarden Melkwegen bestaat. En dat er sterren zijn die vele miljoenen malen groter zijn dan onze zon. Wie had hem dat verteld? VI. Geheel tegen de toen heersende kerkelijke opvattingen in, schreef Jakob Lorber dat de ontwikkeling van de aarde duizenden miljarden jaren heeft geduurd en dat de aarde nog ouder is dan onze zon. Hoe kon hij dat weten? VII. De 'eerste' mensen waren Adam en Eva en iedereen denkt dat dit miljoenen jaren geleden is.  Jakob Lorber schrijft dat er vóór Adam en Eva inderdaad mensen leefden, de pre-adamieten, maar die konden zich niet geestelijk ontwikkelen. Omdat Adam en Eva wel als eersten met hun geestelijke ontwikkeling zijn begonnen, worden zij in de Bijbel de ´eerste’ mensen genoemd. VIII. In deel 8, hoofdstuk 86:3 van het Grote Johannes Evangelie, geeft Jakob Lorber zelfs het exacte moment van hun schepping: 6165 jaar geleden. Hoe kwam hij aan die wetenschap? En, hoe kwam hij aan zoveel volkomen nieuwe informatie over Adam en Eva? IX. In deel 2 van “De Geestelijke Zon’ beschrijft Jakob Lorber vanaf hoofdstuk 67 de opvoeding en het leven van overleden kinderen en baby’s aan gene zijde. Die kinderen krijgen in het hiernamaals een gedegen en zeer liefdevolle opvoeding. Het aardse leven is voor hen dan al voorbij. X. De huidige schuldencrisis voorspelde Lorber in zijn tijd al, want in GJE deel 8, 185:3  schrijft hij: “ Zo zal ook het ene volk tegen het andere opstaan en het met vuurwapens te lijf gaan. Daardoor zullen de heersers in grote, niet af te lossen schulden raken en hun onderdanen kwellen met onmogelijk hoge belastingen. Daardoor zullen er buitensporige duurte, hongersnood, vele kwaadaardige en besmettelijke ziekten en epidemieën onder de mensen, de dieren, en zelfs de planten ontstaan! ”
© Als je wat kopieert, wil je dan naar deze website verwijzen?

Robots zullen wel steeds meer

op een mens gaan lijken, maar

ze zullen nooit enig gevoel

kunnen hebben.

Waarom denken mensen toch dat alles op en in de aarde hun persoonlijk bezit zou zijn?

Een schets van de enorme verschillen

in grootte tussen sterren. Lorber

schrijft dat er zelfs sterren zijn met

een doorsnede van miljarden

kilometers.

Meer voorspellingen
Site Navigation
jalobo.nl
Meer van Lorber’s voorspellingen De vele verschillende wetenschappelijke voorspellingen en gedetailleerde verklaringen van bekende natuurverschijnselen die Jakob Lorber heeft mogen doorgeven, zijn van zodanige aard, dat geen mens zulke feiten kan hebben bedacht of verzonnen. Daar komt nog bij dat de samenhang van de gegeven verklaringen ongelooflijk consistent is. Alles past in elkaar en opent tegelijk volkomen nieuwe onderzoeksgebieden. Lorber geeft in zijn boeken - in de huidige gebruikelijke terminologie gezegd - één consequente Theorie voor ALLES.  Omdàt Lorber zoveel bijzondere dingen meer dan 100 jaar van te voren volkomen correct voorspelde, is dit een goede reden om aan te nemen dat de dingen, die hij in zijn boeken over God, over het leven van Jezus, over het eeuwige leven vóór en na de lichamelijke dood, over allerhande geloofszaken, eveneens juist heeft doorgegeven.

Een aantal voorbeelden van voorspellingen

I. Jakob Lorber schrijft op 21 mei 1842 in zijn boek over de Grossglockner, dat de bergen sinds hun ontstaan zeer veel veranderd zijn. “Meer dan de helft van onze voormalige hoogte heeft de diepten en de dalen al lang opgevuld en rust nu aan onze voet.” Een onderzoeksteam van de Universiteit van Washington publiceerde in het Wetenschapsmagazin SCINEXX op 16 augustus 2006 dat de Alpen ongeveer zes miljoen jaar geleden 100 - 250 km breder en 300 - 1500 meter hoger waren, dan de bergen nu zijn. II. In Syrië ligt het oude plaatsje Sirin. Jakob Lorber beschrijft de ligging van het dorpje Serrhe aan de hand van dorpen daarvan in de buurt. Verder vertelt hij dat daar destijds een oude tempel was, waar wijsheidspriesters in die tijd hun leer predikten. (zie GJE 6, 137 en 140) Een groep onderzoekers heeft daar onderzoek naar gedaan en die hebben het plaatsje Serrhe - nu heet het Sirin - en de beschreven tempel, daar teruggevonden. (Bron: zie de nieuwsbrief van de Jakob Lorber Stichting voor het Nederlandse taalgebied, augustus 2004). III. Lorber schreef ruim 160 jaar geleden al dat ontbossing tot grote natuurrampen zou leiden. Zo`n gedachte was toen zeer ongeloofwaardig, toch schreef hij dit op. Waarom zou hij zoiets doen, als het in zijn tijd volkomen ondenkbaar was?   IV. Hoe kon Jakob Lorber ruim 160 jaar geleden weten dat metalen robots het werk in fabrieken zouden gaan overnemen? V. Jakob Lorber schrijft in zijn boeken dat het universum uit vele, vele miljarden Melkwegen bestaat. En dat er sterren zijn die vele miljoenen malen groter zijn dan onze zon. Wie had hem dat verteld? VI. Geheel tegen de toen heersende kerkelijke opvattingen in, schreef Jakob Lorber dat de ontwikkeling van de aarde  duizenden miljarden jaren heeft geduurd en dat de aarde nog ouder is dan onze zon. Hoe kon hij dat weten? VII. De 'eerste' mensen waren Adam en Eva en iedereen denkt dat dit miljoenen jaren geleden is.  Jakob Lorber schrijft dat er vóór Adam en Eva inderdaad mensen leefden, de pre- adamieten, maar die konden zich niet geestelijk ontwikkelen. Omdat Adam en Eva wel als eersten met hun geestelijke ontwikkeling zijn begonnen, worden zij in de Bijbel de ´eerste’ mensen genoemd. VIII. In deel 8, hoofdstuk 86:3 van het Grote Johannes Evangelie, geeft Jakob Lorber zelfs het exacte moment van hun schepping: 6165 jaar geleden. Hoe kwam hij aan die wetenschap? En, hoe kwam hij aan zoveel volkomen nieuwe informatie over Adam en Eva? IX. In deel 2 van “De Geestelijke Zon’ beschrijft Jakob Lorber vanaf hoofdstuk 67 de opvoeding en het leven van overleden kinderen en baby’s aan gene zijde. Die kinderen krijgen in het hiernamaals een gedegen en zeer liefdevolle opvoeding. Het aardse leven is voor hen dan al voorbij. X. De huidige schuldencrisis voorspelde Lorber in zijn tijd al, want in GJE deel 8, 185:3  schrijft hij: “ Zo zal ook het ene volk tegen het andere opstaan en het met vuurwapens te lijf gaan. Daardoor zullen de heersers in grote, niet af te lossen schulden raken en hun onderdanen kwellen met onmogelijk hoge belastingen. Daardoor zullen er buitensporige duurte, hongersnood, vele kwaadaardige en besmettelijke ziekten en epidemieën onder de mensen, de dieren, en zelfs de planten ontstaan! ”
© Als je wat kopieert, wil je dan naar deze website verwijzen?