Home Oeratoom Materie De aarde Het heelal Evolutie De mens Het leven Meer voorspellingen
jalobo.nl
© Als je wat kopieert, wil je dan naar deze website verwijzen?
Vrijwel alle mensen wensen elkaar een gezond lichaam en een lang leven. Maar het lichaam is slechts een voertuig voor de ziel, het is een loos omhulsel. Degene die zich op zijn lichaam en zijn lichamelijke leven richt, vergeet dan dat zijn lichaam uit zichzelf geen leven heeft, want het leven in ieder levend wezen is God.  Het werkelijke leven is een eeuwig leven en dat heeft ieder mens van God vanaf zijn geboorte, want God is het leven Zelf. Hij is het leven in alle mensen, in alle dieren, in elk levend wezen. En het is God die de mens niet alleen het bestaan geeft, maar ook het besef te bestaan. Hij geeft ieder mens het besef te bestaan en dat kan materie niemand geven. Materie op zichzelf is levenloos en het vergaat. Materie geeft niemand het leven. Alleen het werkelijke leven, het geestelijke leven, blijft bestaan. God in de mens, Zijn eeuwige ware liefde geeft alle mensen het bestaan, het eeuwige leven. God adviseert iedereen in diepste nederigheid Hem, de ware liefde, in zijn leven toe te laten, want dan bereik je het werkelijke leven in Zijn sferen van warmte (liefde) en licht (wijsheid). Zoek zelf te zijn die God is, want dan bereik je werkelijk eeuwig leven, persoonlijk van jezelf en van God in eenheid bewust leven. Naar HB nummer 4417, zie Hemelsbrood.nl

Het ware leven

roos
Site Navigation
jalobo.nl
© Als je wat kopieert, wil je dan naar deze website verwijzen?

Het ware leven

Vrijwel alle mensen wensen elkaar een gezond lichaam en een lang leven. Maar het lichaam is slechts een voertuig voor de ziel, het is een loos omhulsel. Degene die zich op zijn lichaam en zijn lichamelijke leven richt, vergeet dan dat zijn lichaam uit zichzelf geen leven heeft, want het leven in ieder levend wezen is God.  Het werkelijke leven is een eeuwig leven en dat heeft ieder mens van God vanaf zijn geboorte, want God is het leven Zelf. Hij is het leven in alle mensen, in alle dieren, in elk levend wezen. En het is God die de mens niet alleen het bestaan geeft, maar ook het besef te bestaan. Hij geeft ieder mens het besef te bestaan en dat kan materie niemand geven. Materie op zichzelf is levenloos en het vergaat. Materie geeft niemand het leven. Alleen het werkelijke leven, het geestelijke leven, blijft bestaan. God in de mens, Zijn eeuwige ware liefde geeft alle mensen het bestaan, het eeuwige leven. God adviseert iedereen in diepste nederigheid Hem, de ware liefde, in zijn leven toe te laten, want dan bereik je het werkelijke leven in Zijn sferen van warmte (liefde) en licht (wijsheid). Zoek zelf te zijn die God is, want dan bereik je werkelijk eeuwig leven, persoonlijk van jezelf en van God in eenheid bewust leven. Naar HB nummer 4417, zie Hemelsbrood.nl
roos