Home Oeratoom Materie De aarde Het heelal Evolutie De mens Het leven Meer voorspellingen
jalobo.nl
© Als je wat kopieert, wil je dan naar deze website verwijzen?

Het wezen van elektriciteit

Het heelal is niet leeg noch levenloos, zoals de wetenschap zegt. Het totale,

oneindig grote universum bestaat uit fijnstoffelijke ether. Melkwegen,

zonnestelsels, zonnen, planeten, manen en kometen, alle zweven in die alles

omringende ether. Net als vissen die in het water zwemmen, bewegen alle

hemellichamen door de ether.

Voor ons is het beslist niet gemakkelijk te bevatten dat de fijnstoffelijke ether heel

wat anders is dan gassen zoals stikstof en zuurstof. Het etherische, de ether is niet

aan te tonen met apparaten, het is fijnstoffelijk. Onzichtbaar voor het fysieke oog en

toch is ether de oersubstantie waaruit stenen of water, maar ook een gas zoals

stikstof of zuurstof mede is opgebouwd.

Ether en gassen, water en stenen zijn zowel stoffelijke als geestelijke levensvormen.

Dit leren wij niet op onze scholen en bovendien zegt de wetenschap dat alle materie

levenloos, dood zou zijn. Geestelijk gezien is echter elk puntje in de oneindige

scheppingsruimte een vorm van leven en intelligentie. Alles wat uit God voortkomt,

kan niet dood, of levenloos zijn, omdat God het Leven is en aan al wat bestaat Zijn

leven geeft.

Maar wat heeft dit met elektriciteit en bliksem te maken? Omdat ether een geestelijke

levensvorm is die zeer op zijn rust is gesteld, reageren ethergeesten verstoord 

wanneer zij bijvoorbeeld door een heftige storm op elkaar worden geperst, zo schrijft

Jakob Lorber. Dan zoeken die ethergeesten een uitweg en hun uiterst snelle

beweging ervaren wij als bliksem. Vanuit zijn trage rust gaat zo`n ethergeest

plotseling over tot de grootste activiteit. Zijn zeer grote activiteit is dan het

vernietigende vuur van de bliksem, die met nagenoeg de snelheid van een gedachte

met groot gebulder uit de voor hem te belastende wolk ver wegschiet en alles wat

hem op zijn weg komt, met onweerstaanbaar geweld vernietigt.

Daarom is één elektron, en dus elektriciteit, de verstoorde rust plus de opgewekte

activiteit van een ethergeest. Wanneer zo`n ethergeest ononderbroken actief is,

vernietigt hij alle materie en lost die volledig op in haar oorspronkelijke element,

namelijk ether. Met andere woorden, ether(geest) is een elementaire bouwsteen van

materie en het elektron is de meetbare activiteit van zo`n ethergeest die wij

elektriciteit hebben leren noemen en op ontelbaar vele manieren gebruiken. Zie ook

GJE 8, 145:4;   GJE 2, 242:22;   GJE 7, 42:8;   De Vlieg 10:10.

Site Navigation
jalobo.nl
© Als je wat kopieert, wil je dan naar deze website verwijzen?

Het wezen van elektriciteit

Het heelal is niet leeg noch levenloos, zoals de wetenschap

zegt. Het totale, oneindig grote universum bestaat uit

fijnstoffelijke ether. Melkwegen, zonnestelsels, zonnen,

planeten, manen en kometen, alle zweven in die alles

omringende ether. Net als vissen die in het water

zwemmen, bewegen alle hemellichamen door de ether.

Voor ons is het beslist niet gemakkelijk te bevatten dat de

fijnstoffelijke ether heel wat anders is dan gassen zoals stikstof

en zuurstof. Het etherische, de ether is niet aan te tonen met

apparaten, het is fijnstoffelijk. Onzichtbaar voor het fysieke oog

en toch is ether de oersubstantie waaruit stenen of water, maar

ook een gas zoals stikstof of zuurstof mede is opgebouwd.

Ether en gassen, water en stenen zijn zowel stoffelijke als

geestelijke levensvormen. Dit leren wij niet op onze scholen en

bovendien zegt de wetenschap dat alle materie levenloos, dood

zou zijn. Geestelijk gezien is echter elk puntje in de oneindige

scheppingsruimte een vorm van leven en intelligentie. Alles wat

uit God voortkomt, kan niet dood, of levenloos zijn, omdat God

het Leven is en aan al wat bestaat Zijn leven geeft.

Maar wat heeft dit met elektriciteit en bliksem te maken? Omdat

ether een geestelijke levensvorm is die zeer op zijn rust is

gesteld, reageren ethergeesten verstoord wanneer zij

bijvoorbeeld door een heftige storm op elkaar worden geperst,

zo schrijft Jakob Lorber. Dan zoeken die ethergeesten een

uitweg en hun uiterst snelle beweging ervaren wij als bliksem.

Vanuit zijn trage rust gaat zo`n ethergeest plotseling over tot de

grootste activiteit. Zijn zeer grote activiteit is dan het

vernietigende vuur van de bliksem, die met nagenoeg de

snelheid van een gedachte met groot gebulder uit de voor hem

te belastende wolk ver wegschiet en alles wat hem op zijn weg

komt, met onweerstaanbaar geweld vernietigt.

Daarom is één elektron, en dus elektriciteit, de verstoorde rust

plus de opgewekte activiteit van een ethergeest. Wanneer zo`n

ethergeest ononderbroken actief is, vernietigt hij alle materie en

lost die volledig op in haar oorspronkelijke element, namelijk

ether. Met andere woorden, ether(geest) is een elementaire

bouwsteen van materie en het elektron is de meetbare activiteit

van zo`n ethergeest die wij elektriciteit hebben leren noemen

en op ontelbaar vele manieren gebruiken. Zie ook GJE 8, 145:4;  

GJE 2, 242:22;   GJE 7, 42:8;   De Vlieg 10:10.