Home Oeratoom Materie De aarde Het heelal Evolutie De mens Het leven Meer voorspellingen
jalobo.nl
© Als je wat kopieert, wil je dan naar deze website verwijzen?
Ondeugden (L) en deugden(R) 1. Liefde voor het wereldse leven 1. Liefde voor God en de ander 2. Onbeheerstheid 2. Discipline 3. Genotzucht 3. Begeerteloosheid 4. Onbarmhartig 4. Barmhartig 5. Lafheid 5. Moed 6. Ongeduld 6. Geduld 7. Leedvermaak 7. Vreugde 8. Zwelgen 8. Matigheid 9. Kleinzielig 9. Grootmoedig 10. Onbetrouwbaar 10. Betrouwbaar 11. Liegen, oneerlijkheid 11. Eerlijkheid 12. Twistziek 12. Vredig 13. Zwaarmoedig 13. Blijmoedig 14. Mateloosheid 14. De juiste maat 15. Atheïsme 15. Geloof in God
16. Hoogmoed 16. Deemoed 17. Haat, nijd 17. Naastenliefde 18. Eerzucht 18. Tevredenheid 19. Ongehoorzaam 19. Gehoorzaam 20. Twijfel 20. Vertrouwen 21. Vertwijfeling 21. Hoop 22. Wellust 22. Kuisheid 23. Onrechtvaardig 23. Rechtvaardig 24. Gemakzucht 24. IJver 25. Onstandvastigheid 25. Standvastigheid 26. Hardvochtig 26. Goedhartig 27. Hebzucht 27. Geven 28. Grilligheid 28. Respect 29. Onbetrouwbaar 29. Betrouwbaar, stabiel 30. Gierigheid 30. Vrijgevigheid
ondeugden
Iedereen strijdt met neigingen zoals die in de bovenstaande figuur zijn weergegeven. Het gaat vaak om macht, de baas willen zijn. Ook hebzucht, roem en eer zijn krachtige drijfveren, evenals seks en de zucht naar geld, want geld zou gelukkig maken. In het dagelijks leven strijden we allemaal met deze neigingen. Veel mensen lijken vergeten te zijn dat eerlijkheid, veel belangrijker is dan jezelf beter voor te doen dan je bent. Dat het fijn is om tevreden kunnen zijn met wat je hebt en bent. Geven en delen leiden tot wederzijdse blijdschap, terwijl de hebberigheid tot afgunst leidt en nooit en te nimmer bevredigd kan worden. Deugden vormen een moreel kompas en zorgen ervoor dat we geduld, begrip, hoop, vertrouwen, kortom dat we liefde voor onze medemensen gaan ontwikkelen.
In zijn boek: “De psychotherapie van Hildegard van Bingen”, (Ondertitel: Genezen met de kracht van de ziel) beschrijft W. Strehlow een vergelijkbare serie paren van deugden en ondeugden. Ook bespreekt W. Strehlow de middelen die Hildegard aanbeveelt ter genezing van de een of andere ondeugd. Zeer interessant is dat er niet alleen een systematisch verband wordt gelegd tussen alle wervels en een specifiek paar van deugd en ondeugd, maar ook met bepaalde ziekten. Het frappante is dat Louise Hay in haar boek: “Je kunt je leven helen” en C. Beerlandt in haar boek: ”De sleutel tot zelfbevrijding”, beiden een zeer goed vergelijkbare lijst van verbanden tussen wervels en ziekten geven.
Site Navigation
jalobo.nl
© Als je wat kopieert, wil je dan naar deze website verwijzen?
Iedereen strijdt met neigingen zoals die in de bovenstaande figuur zijn weergegeven. Het gaat vaak om macht, de baas willen zijn. Ook hebzucht, roem en eer zijn krachtige drijfveren, evenals seks en de zucht naar geld, want geld zou gelukkig maken. In het dagelijks leven strijden we allemaal met deze neigingen. Veel mensen lijken vergeten te zijn dat eerlijkheid, veel belangrijker is dan jezelf beter voor te doen dan je bent. Dat het fijn is om tevreden kunnen zijn met wat je hebt en bent. Geven en delen leiden tot wederzijdse blijdschap, terwijl de hebberigheid tot afgunst leidt en nooit en te nimmer bevredigd kan worden. Deugden vormen een moreel kompas en zorgen ervoor dat we geduld, begrip, hoop, vertrouwen, kortom dat we liefde voor onze medemensen gaan ontwikkelen.
In zijn boek: “De psychotherapie van Hildegard van Bingen”, (Ondertitel: Genezen met de kracht van de ziel) beschrijft W. Strehlow een vergelijkbare serie paren van deugden en ondeugden. Ook bespreekt W. Strehlow de middelen die Hildegard aanbeveelt ter genezing van de een of andere ondeugd. Zeer interessant is dat er niet alleen een systematisch verband wordt gelegd tussen alle wervels en een specifiek paar van deugd en ondeugd, maar ook met bepaalde ziekten. Het frappante is dat Louise Hay in haar boek: “Je kunt je leven helen” en C. Beerlandt in haar boek: ”De sleutel tot zelfbevrijding”, beiden een zeer goed vergelijkbare lijst van verbanden tussen wervels en ziekten geven.