Home Oeratoom Materie De aarde Het heelal Evolutie De mens Het leven Meer voorspellingen
jalobo.nl
© Als je wat kopieert, wil je dan naar deze website verwijzen?
De evolutie van de aarde, van ruwe steenklomp  tot levende planeet, duurde quintiljoenen jaren.

De aarde

Tegenwoordig staan veel wetenschappers stil bij vragen zoals: “Hoe is de aarde ontstaan? Of, zijn er nog ergens anders in het heelal levende wezens? En, wat is het doel van ons leven hier op aarde?” Iemand die op dergelijke vragen antwoorden zoekt, kan het beste de boeken van Jakob Lorber gaan lezen, want daarin staan alle antwoorden op alle vragen die een mens zich maar kan stellen. Vooral de elf delen van het Grote Johannes Evangelie en zijn boek “Aarde en Maan” geven zeer diepgaande inzichten. Stukken uit zijn boeken over de aarde en de materie, zijn hieronder beschreven.

Hoe is de aarde ontstaan?

De aarde is een Goddelijke Schepping, maar de Schepping van deze tastbare aarde heeft vele quintiljoenen jaren geduurd, dus veel en veel langer dan wetenschappers nu aannemen. Zie Aarde en Maan, hoofdstuk 53:17. Jakob Lorber beschrijft in deel 8,  in de hoofdstukken 70-73  van het Grote Johannes Evangelie, nauwkeurig de verschillende fasen tijdens die scheppingsperioden en zegt dat die tijdperken duizenden (!) miljarden jaren duurden, voordat de aarde geschikt was om door mensen bewoond te kunnen worden. Die ruwe klomp materie moest naar menselijke begrippen onvoorstel- baar lang bewerkt worden, om menselijk leven te kunnen dragen en voeden. Daartoe werd de ruwe aarde geleidelijk aan zelf een levende planeet en dat moet heel letterlijk genomen worden. Het gaat zelfs zover dat de aarde een hart en longen heeft, ja zelfs een orgaan dat overeenkomt met de menselijke milt en een soort van mond aan de Noordpool die het ijs opneemt. Via de slokdarm van de aarde komt dat ijs in de aarde-maag, die het verteert en de resten weer uitscheidt via de Zuidpool, zo schrijft Jakob Lorber in zijn boek “Geheimen van de Natuur, blz. 51-54.”
Meer info

Magnetische Noordpool verschuift

In zijn boek “Aarde en Maan” schrijft Lorber dat de aarde een hart heeft en dat dit hart zich door het binnenste van de aarde verplaatst. Dit is iets wat een mens zich eigenlijk totaal niet kan voorstellen: een hart in het binnenste van de aarde dat zich óók nog kan verplaatsen?! Elk hart is geestelijk gezien een centrum van liefde en liefde is een aantrekkende kracht. Want liefde is magnetisch; liefde trekt alles naar zich toe, zij wil alles hebben, bezitten, doen. Iedereen kan begrijpen dat liefde de drijvende kracht is achter al wat een mens wil, doet en denkt. Liefde voedt de wilskracht, zij is de kracht van de wil. Hoe groter de liefde, hoe sterker de wil. Als liefde een magnetische kracht is, dan is het logisch dat met het “hart” van de aarde  het aantrekkende vermogen, het magnetisme van de aarde bedoeld wordt en dat noemen de wetenschappers dan zwaartekracht. En als de aarde een hart heeft dat zich door het binnenste van de aarde kan bewegen, dan is het logisch dat de magnetische Noordpool zich ook verplaatst. Omgekeerd is dit een directe aanwijzing dat wat Jakob Lorber schrijft over het aarde-hart, inderdaad waar is, want hij schrijft dat het hart, ofwel de magnetische Noordpool, zich verplaatst.

Rotatie van de aarde

Wetenschappers hebben ontdekt dat een impuls een kracht is, die iets in beweging kan zetten. Een stevige ruk aan een fietswiel bijvoorbeeld kan het wiel een tijdje laten draaien. Die draaiing stopt echter na korte tijd, omdat de lucht en het wiellager weerstand bieden. Het idee van de wetenschap is dat sterren, de zon, planeten en hun manen bij hun ontstaan een impuls zouden hebben ontvangen, waardoor zij om hun as zijn gaan draaien. Die draaiing zou niet afnemen, omdat alles wat zich in het vacuüm van de ruimte beweegt, daar geen weerstand zou ondervinden. Jakob Lorber geeft een heel andere visie op de oorzaak van de draaiing van de aarde. Hij schrijft in zijn boek “Aarde en Maan” dat de aarde bij de Zuidpool de door haar verteerde massa, als een subtiele energie via een zestal ‘straalpijpen’ uitstoot (Geheimen van de Natuur, blz. 53) en wel zodanig, dat daardoor de aarde rondom haar as blijft draaien. Hij zegt verder dat dit ook nodig is, om de draaiing van de aarde in stand te houden.
explosie aarde

De wetenschap is eruit: Eerst was er niks, en dat is toen ook nog ontploft. (Loesje)

De rode lijn toont de verplaatsing van het magnetische Noorden over de pool.
aard rotatie De aarde
Site Navigation
jalobo.nl
De evolutie van de aarde, van ruwe steenklomp  tot levende planeet, duurde quintiljoenen jaren.

De aarde

Tegenwoordig staan veel wetenschappers stil bij vragen zoals: “Hoe is de aarde ontstaan? Of, zijn er nog ergens anders in het heelal levende wezens? En, wat is het doel van ons leven hier op aarde?” Iemand die op dergelijke vragen antwoorden zoekt, kan het beste de boeken van Jakob Lorber gaan lezen, want daarin staan alle antwoorden op alle vragen die een mens zich maar kan stellen. Vooral de elf delen van het Grote Johannes Evangelie en zijn boek “Aarde en Maan” geven zeer diepgaande inzichten. Stukken uit zijn boeken over de aarde en de materie, zijn hieronder beschreven.

Hoe is de aarde ontstaan?

De aarde is een Goddelijke Schepping, maar de Schepping van deze tastbare aarde heeft vele quintiljoenen jaren geduurd, dus veel en veel langer dan wetenschappers nu aannemen. Zie Aarde en Maan, hoofdstuk 53:17. Jakob Lorber beschrijft in deel 8,  in de hoofdstukken 70-73  van het Grote Johannes Evangelie, nauwkeurig de verschillende fasen tijdens die scheppingsperioden en zegt dat die tijdperken duizenden (!) miljarden jaren duurden, voordat de aarde geschikt was om door mensen bewoond te kunnen worden. Die ruwe klomp materie moest naar menselijke begrippen onvoorstel-baar lang bewerkt worden, om menselijk leven te kunnen dragen en voeden. Daartoe werd de ruwe aarde geleidelijk aan zelf een levende planeet en dat moet heel letterlijk genomen worden. Het gaat zelfs zover dat de aarde een hart en longen heeft, ja zelfs een orgaan dat overeenkomt met de menselijke milt en een soort van mond aan de Noordpool die het ijs opneemt. Via de slokdarm van de aarde komt dat ijs in de aarde-maag, die het verteert en de resten weer uitscheidt via de Zuidpool, zo schrijft Jakob Lorber in zijn boek “Geheimen van de Natuur, blz. 51-54.”
Meer info

Magnetische Noordpool verschuift

In zijn boek “Aarde en Maan” schrijft Lorber dat de aarde een hart heeft en dat dit hart zich door het binnenste van de aarde verplaatst. Dit is iets wat een mens zich eigenlijk totaal niet kan voorstellen: een hart in het binnenste van de aarde dat zich óók nog kan verplaatsen?! Elk hart is geestelijk gezien een centrum van liefde en liefde is een aantrekkende kracht. Want liefde is magnetisch; liefde trekt alles naar zich toe, zij wil alles hebben, bezitten, doen. Iedereen kan begrijpen dat liefde de drijvende kracht is achter al wat een mens wil, doet en denkt. Liefde voedt de wilskracht, zij is de kracht van de wil. Hoe groter de liefde, hoe sterker de wil. Als liefde een magnetische kracht is, dan is het logisch dat met het “hart” van de aarde  het aantrekkende vermogen, het magnetisme van de aarde bedoeld wordt en dat noemen de wetenschappers dan zwaartekracht. En als de aarde een hart heeft dat zich door het binnenste van de aarde kan bewegen, dan is het logisch dat de magnetische Noordpool zich ook verplaatst. Omgekeerd is dit een directe aanwijzing dat wat Jakob Lorber schrijft over het aarde-hart, inderdaad waar is, want hij schrijft dat het hart, ofwel de magnetische Noordpool, zich verplaatst.

Rotatie van de aarde

Wetenschappers hebben ontdekt dat een impuls een kracht is, die iets in beweging kan zetten. Een stevige ruk aan een fietswiel bijvoorbeeld kan het wiel een tijdje laten draaien. Die draaiing stopt echter na korte tijd, omdat de lucht en het wiellager weerstand bieden. Het idee van de wetenschap is dat sterren, de zon, planeten en hun manen bij hun ontstaan een impuls zouden hebben ontvangen, waardoor zij om hun as zijn gaan draaien. Die draaiing zou niet afnemen, omdat alles wat zich in het vacuüm van de ruimte beweegt, daar geen weerstand zou ondervinden. Jakob Lorber geeft een heel andere visie op de oorzaak van de draaiing van de aarde. Hij schrijft in zijn boek “Aarde en Maan” dat de aarde bij de Zuidpool de door haar verteerde massa, als een subtiele energie via een zestal ‘straalpijpen’ uitstoot (Geheimen van de Natuur, blz. 53) en wel zodanig, dat daardoor de aarde rondom haar as blijft draaien. Hij zegt verder dat dit ook nodig is, om de draaiing van de aarde in stand te houden.
© Als je wat kopieert, wil je dan naar deze website verwijzen?